MirisLjiljana

.

26.10.2008.

Biserje naše povijesti

'Njih

'Njih je Allah uputio, zato slijedi njihov pravi put!' (Kur'an)

Treba biti poslušan u onome što je dobro
Imam Buhari, Allah mu se smilovao, bilježi od Alije, r.a, da je rekao: „Vjerovjesnik, s.a.v.s., je poslao odred vojske i odredio im emira (vojskovođu), jednog od ensarija. Vojnicima je naredio da budu poslušni svom emiru. Jednom prilikom se naljutio na svoje vojnike i upitao ih: „Zar vam Vjerovjesnik, s.a.v.s., nije naredio da mi budete poslušni?“ „Da“, odgovoriše. On im reče: „Naređujem vam da sakupite drva, zapalite vatru i uđete u nju.“ Oni sakupiše drva, zapališe vatru, a kada su htjeli ući u vatru pogledaše jedni druge i neki od njih rekoše: „Mi slijedimo Poslanika, s.a.v.s., kako bismo pobjegli od vatre, pa zar ćemo sada u nju ući?!“ Dok su oni tako stajali ispred vatre, ona se postepeno ugasi, a emirova srdžba splasnu. Taj događaj su spomenuli pred Poslanikom, s.a.v.s., koji reče: „Da su tada ušli u vatru, ne bi iz nje izašli. Zaista poslušnost biva u onome što je dobro.“

Čekam da mi se odjeća osuši
Jedan od bliskih rođaka halife Omera ibn Abdul-’Aziza, r.a., posjetio ga je u njegovoj kući, pa je ostao zaprepašten onim što je tada vidio. Ugledao je halifu kako sklupčan sjedi u sunčanom uglu svoje sobe pokriven svojim izarom , pa je misleći da se radi o bolesti, upitao halifu: „O čemu se radi, o vladaru pravovjernih?“ Omer mu odgovori: „Čekam da mi se odjeća osuši.“ Posjetilac nastavi sa postavljanjem pitanja, dok mu je lice pokazivalo očiglednu zbunjenost i zaprepaštenost prizorom koji gleda: „A šta imaš od odjeće?“ Halifa odgovori: „Košulju, te gornji i donji dio odjeće (rida i izar).“
Čovjek opet zapita: „Zar nemaš rezervnu odjeću?“ Omer mu odgovori: „Imao sam je, ali se pocijepala (od silne upotrebe).“ „A zar nećeš uzeti sebi još jedan komplet odjeće?“, upita. To pitanje uznemiri Omera, pa on plačnih očiju ponavljaše riječi Allaha, dž.š.,: „Taj drugi svijet (ahiret) dat ćemo onima koji ne žele da se na Zemlji ohole i da nered čine, a one koji se Allaha boje čeka srećan kraj.“

Tako smo vladali
Jednog dana je Omer ibnul-Hattab, r.a., kazao sa minbera: „O muslimani! Šta biste kazali kad bih se ovako priklonio dunjaluku“, pa svoju glavu nagnu ustranu. Neki čovjek ustade na noge, isuka svoju sablju i reče: „Tada bi naše sablje govorile u naše ime“, i išaretom pokaza da bi mu posjekao (odrubio) glavu. Omer ga upita: „Da li to na mene aludiraš?“ Čovjek odgovori: „Da, na tebe sam mislio.“ Omer ga je tri puta prekorio, a i on Omera, pa mu na kraju Omer reče: „Allah ti se smilovao, hvala Allahu koji je dao da među mojim podanicima bude onih koji će me, u slučaju da pogriješim, ispraviti.“

Kako li je samo mehka, kako li je samo oštra i gruba!
Halifa Omer ibn Abdul-’Aziz, r.a., je naredio nekom čovjeku da mu kupi odjeću za osam dirhema, pa mu je kupio i donio. Omer je uze u ruke i oduševljeno uzviknu: „Kako li je samo mehka!“ Na to se onaj čovjek nasmija, a Omer ga upita: „Zar se normalan čovjek bez razloga smije?! To samo ahmaci čine. Obavijesti me o razlogu tvog smijeha!“ Dotični reče: „Smijem se tvom postupku, jer si mi prije tvog dolaska za halifu naredio da ti kupim svileni ogrtač za osam stotina dirhema, pa kada si tu odjeću dotakao svojom rukom, uzviknuo si: „Kako li je samo oštra i gruba!“ A ti danas za odjeću koju si platio samo osam dirhema kažeš da je mehka. To me je začudilo i nasmijalo.“

O dunjaluku, zavaraj nekog drugog, jer mene nećeš moći
Darar es-Sadai je došao kod Mu’avije ibn Ebi Sufjana, pa mu Mu’avija reče: „Opiši mi Aliju ibn Ebi Taliba!“ Darar zamoli: „Oslobodi me tog zahtjeva!“ Mu’avija na to ponovi: „Kažem ti da ga opišeš!“, a Darar na to uzvrati: „Ako nema načina da to izbjegnem, onda velim da je bio dalekovid, veoma snažan, rastavljao je riječima istinu od neistine, sudio pravično, znanje je izbijalo iz njega, a mudrost progovarala njegovim jezikom. Klonio se dunjaluka i njegovih ljepota i ukrasa, a bdio noćima ibadet čineći. Bio je sjetan i mnogo vremena je provodio u razmišljanju. Sviđala mu se kraća odjeća, jednostavna hrana, a među nama je bio poput jednog od nas (nije se volio isticati). Odgovarao bi na naša pitanja kada bismo ih postavljali, i obavještavao bi nas o onome za što smo od njega tražili informaciju. Mi smo, tako mi Allaha, i pored toga što smo bili veoma bliski s njim, iz strahopoštovanja bismo mu se rijetko obraćali. Cijenio je ulemu i bio blizak sa siromašnim. Silniku nije dopuštao da ustraje u svom nedjelu, niti je slabi gubio nadu u njegovu pravednost. Svjedočim da sam ga vidio u nekoliko navrata kako se u kasnim noćnim satima, kada zvijezde okite nebeski svod, prevrće nervozno u svojoj postelji i kroz suze žalosnice progovara: „O dunjaluku, zavaraj nekog drugog, jer mene nećeš moći! Zar si se meni suprostavio i mene se zaželio! Daleko je to, daleko je!!! Napuštam te i odlazim, i ne očekuj da se vratim. Tvoj vijek je kratak, a tvoja opasnost bijedna i jadna. Teško meni od manjka opreme za put (misli na dobra djela i ahiret), a put je dalek i neizvjestan!“
Mu’avija je zaplakao i rekao: „Neka se Allah smiluje Ebul-Hasenu (Aliji), tako mi Allaha bio je upravo takav kakvog si ga opisao. A sa čime možeš uporediti svoju tugu za njim, o Darare?“ Darar odgovori: „Moja tuga za njim je poput tuge one žene čije dijete bude zaklano u njezinom krilu.“

A ko to može?
Se’id ibn ’Amir el-Džumehi, r.a., se obratio Omeru ibnul-Hattabu, r,a., rekavši mu: „Ja ti želim uputiti neke savjete, Omere.“ „Da, savjetuj me“, Omer mu odgovori.
„Savjetujem ti da se bojiš Allaha u svom ophođenju prema ljudima, ali i da se ne bojiš ljudi kada izvršavaš Allahove naredbe. Neka se tvoje riječi ne razlikuju od tvojih djela, jer su najbolje riječi one koje djela potvrde. Ne donosi različite presude u identičnim slučajevima kako ne bi pogriješio i istinu zaobišao. Postupaj na osnovu dokaza, jer ćeš tako uspjeti, Allah će ti pomoći i tvoje podanike tvojim sebebom boljim učiniti. Okreni svoje lice i (pravedno) sudi onima koje ti je Allah povjerio da njima vladaš, bili oni muslimani odavde, ili koji ti izdaleka dolaze. Voli njima ono što voliš sebi i svojoj porodici, a preziri njima ono što prezireš sebi i svojoj porodici. Povedi ljude ka istini i na tom putu se ne boj u ime Allaha ničije kritike.
Omer ga upita: „A ko to može?“ Se’id odgovori: „Takav poput tebe kojeg je Allah zadužio da se brine o ummetu Muhammeda, s.a.v.s.

Harun er-Rešid i Ahmer
Harun er-Rešid je savjetovao učitelja njegovog sina Emina slijedećim riječima: „O Ahmeru! Vladar pravovjernih ti je povjerio dio sebe, plod svoga srca, pa ti je dopustio da ga ti preuzmeš u svoje ruke, a njemu je naredio da ti bude poslušan, pa ga poduči onome što ti vladar pravovjernih kazuje: poduči ga Kur’anu i hadisu, citiraj mu poeziju, nauči ga sunnetu, neka savlada lijep način izražavanja i govora. Zabrani mu smijeh, osim u njegovo vrijeme. Nauči ga da poštiva učenjake iz Benu Hašima kada se s njima susretne i da uvažava skupove na kojim prisustvuju vojskovođe i namjesnici. Neka ne prođe malo vremena a da mu ne preneseš neku korisnu stvar za njega. Nemoj ga ražalostiti toliko da izgubi motivaciju, niti mu praštaj toliko da se opusti i navikne na besposličarenje. Nastoj ga ispravljati i korigovati tako što ćeš mu biti blizak i blago se prema njemu ophoditi, pa ako tako ne uspiješ, onda ga poučavaj sa strogošću i žestinom.“

Kako bi tek reagovao da me ugledaš tri dana nakon spuštanja u moj mezar
Muhammed ibn K’ab el-Kurezi veli: „Otišao sam Omeru ibn Abdul-’Azizu da ga posjetim, a tada je bolovao od bolesti koja je bila i sebeb njegove smrti, pa sam ga odmjeravao pogledom i zadržavao ga na njemu. On mi reče: „O Ibn K’abe! Šta ti je pa me toliko zagledaš?“ Ja mu odgovorih: „Ne mogu a da ne primjetim koliko si smršao, a i boja kože ti se promijenila.“ Omer na to uzvrati: „Kako bi tek reagovao da me ugledaš tri dana nakon spuštanja u moj mezar, kada mi zjenice spadnu na obraze, a na usta i nos poteče sukrvica, a u tijelo se ugnijezde crvi. Tako mi Allaha najviše si me osporavao. Ponovo mi citiraj hadis koji si mi prenosio od Abdullaha ibn ’Abbasa, r.a.! Rekao sam: „Čuo sam Abdullaha ibn ’Abbasa, r.a., da kaže: „Zaista sve ima svoju vrijednost i počast, a najvredniji skupovi su oni na kojima se okrene prema Kabi. Ko želi da bude najugledniji i najmoćniji čovjek, neka se boji Allaha. Ko želi da bude najjači čovjek, neka se oslanja (tevekkul) na Allaha. A ko želi da bude najbogatiji čovjek, neka mu ono što je u Allahovim rukama (nagrada na ahiretu) bude sigurnije i bliže od onoga što je u njegovim rukama (negov dunjalučki imetak)...“MirisLjiljana

Web stranice

ISLAMSKE TEME40 Hadisa o Ramazanu

73 Hadisa Allahovog Poslanika Muhammeda a.s.

60 Nacina Brisanja Grijeha

Lijepa Allahova Imena

Zelis Li

Buket Ruza

Dzennet

Gospodaru moj

Poucne price

Blagodati i koristi sadake

Vjernice u Dzennetu

Najpravedniji covjek

Mdrosti

Dove

Savjet sestri

Savjeti za uspijeh u braku

Ilahije

Ne budi tuzan , Allah je s tobom

Vrijednost sure Ihlas

Lejletu-L- Kadr

Galerija Slika

Selam islamski pozdrav

15 Razloga da se ne gubi vrijeme

Edeb prema Poslaniku, s.a.v.s.

Allahova Velicina

Bajram Serif Mubarek Olsun

Dova pri ulasku u stan (kucu)

Uputa tragaocima pravog puta

25 dova iz Kur’an-i-kerima

Uzroci srece i obiljezja sretnih

Svijet Casnih Meleka

Spominjanje Allaha dž.š

35 Vrijednosti Kelimetul-Tevhida

Deset stvari za koje te Allah nece pitati

Islamski bonton ophodjenja prema roditeljima

Jetimi

Da li trebamo sakriti mahanu brata muslimana ?

Selam Alejkum

Poziv u Dzennet

Neke blagodati vjere Islama

Transkripcija Kur'anskih suri

Fadileti i koristi vjerovanja u Allahovo određenje

Jedan dan sa Allahovim Poslanikom s.a.v.s.

Poslanikove supruge i razlozi njegova višeženstva

Tajne liječenja hurmama

Odabrane Poslanikove dove

Namaz

31 savjet o dobrocinstvu prema roditeljima

Volim te u ime Allaha s.w.t.

Volim te u ime Allaha

Sura Al-Fatiha

Biserje naše povijesti

Sta trebamo uraditi prije odlaska na spavanje

Slijedimo naseg Miljenika Muhammeda s.a.w.s

Blagost i ostavljanje srdžbe

IMENA I NAZIVI KUR'ANA A.Š.

Kako Zaraditi Dzennet

Zelite li sebi ovakav zavrsetak

Razgovor Poslanika Muhammeda a.s. s njegovim ashabima r.a.

Jeli vas dom - islamski dom

Djela kojima Allah swt brise grijehe

ZAŠTO TE VRIJEĐAJU, O BOŽIJI POSLANIČE?

Gdje je sve propisano učiti Salevate

Sa malo zahmeta do - Allahovog - rahmeta

Gospodaru moj, uvedi Salima u okrilje Svoje milosti!!!

272 kratke zanimljivosti o islamu

Gospodaru moj, Ti usliši molbu moju!

LJUBAV PREMA ALLAHU dž.š.

ISTINSKA LJUBAV PREMA ALLAHU DŽ.Š.

STVARI KOJE POMAŽU U POSTIZANJU LJUBAVI PREMA ALLAHU DŽ.Š.

Ne tuguj jer Gospodar tvoj grijehe prasta i pokajanja prima

Kako zaradio tako i potrosio

Od rođenja pa do smrti

Kako iskoristiti deset dana zul-hidžeta

O kurbanu

Lijepe islamske navike

Bajram Serif Mubarek Olsun

Moral i ponasanje

Džennet - njegove vrijednosti i ljepote

KORISTI OD LIJEPOG AHLAKA

POMOZIMO ELMI BOŠKAILO U IME ALLAHA!!!

20 kratkih zanimljivosti o islamu

Med kao lijek

S.O.S PALESTINA-POMOZIMO NAROD PALESTINE

Ljubav učenja Kur`ana

Imena Dženneta

Imena sudnjeg dana

Savjeti za dobro druzenje

Faktori šejtanske nemoći

KAZIVANJA POKAJNIKA

DVIJE OSOBE

Zavidnost

Kralj i Melek smrti

Mali Tahir

Ispovijest zene koja nije mogla vidjeti Kabu

100 načina kako pomoći Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Domen pojedinca 26/100

Na domenu porodice i zajednice 38/100

U domenu obrazovanja i onih u njemu 49/100

Među vođama, daijama i studentima 65/100

Na području sredstava informisanja i naučnih kružoka: 77/100

Na području dobrotvornih i misionarskih organizacija 84/100

Na području interneta i među vlasnicima internet stranica (kao i administratorima i moderatorima foruma i sl.) 90/100

Na stepenu bogatih i islamskih vlasti 99/100

GRIJESI I KAJANJE

Kako biti uspješan muž

BLAGODATI KUR’ANA

Najbolje Dove

Ogranci imana

To je Allah swt

Dzennet

Susret sa Gospodarem

Moral i ponasanje

ALLAHOVA DZ.S MILOST

KUDSI HADISI - hadisi u kojima se nalazi Allahov govor

I vidio sam covjeka od mog ummeta...

GRIJEŠENJE I OPROST MEĐU BRAĆOM

Drugome traži trn u oku, a u svome ne vidi gredu!?

Vrijednost pojedinih sura

Allahova swt plemenitost

Na putu ka Allahu

SEJTANOVA ISPOVIJEST

Dijalog o ženi

Osam mes'ela za 33 godine

Zanimljivosti o islamu

Tvoja majka

Ocekuj najljepse od Allaha s.w.t

Znakovi lijepog zavrsetka

Razgovor sa suzom

Jetim >> siroče <<

Deset različitih fraza koje lahko vode u Džennet


MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
881893

Powered by Blogger.ba