MirisLjiljana

.

24.10.2008.

~*~ Volim te u ime Allaha ~*~

                           

                                         Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Ljubav u ime Allaha je najljepša, obzirom da nastaje na osnovu veze ljudi sa Gospodarom svih svjetova. Ona je najdugovječnija, obzirom da se veže isključivo zbog Allaha koji je Živi i Vječni; i trajat će dok god vjernička srca kucaju u ovosvjetkom životu, pa onda i na Ahiretu!

“I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara bračne drugove da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su zaista pouke za ljude koji razmišljaju.” (K.30:21)


Od Ebu Umameh el-Bahilijja, radijallahu 'anhu, se prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme, rekao: „Ko bude volio Allaha radi, i mrzio Allaha radi, i davao Allaha radi, i zabranjivao Allaha radi, takav je upotpunio iman!“ (Ebu Davud, 4681; Ahmed, 3/438, 440; a šejh Albani ga je ocjenio vjerodostojnim)


Ona je najplemenitija, jer nije opterećena i ograničena brojnim različitostima koje napastvuju mnoga društva, poput rasne, nacionalne, društvene ili socijalne različitosti među ljudima.

Ljubav u ime Allaha je jedan od velikih uzrocnika ulaska u Džennet, jer je
Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme, rekao: „Necete unici u Džennet sve dok ne budete vjerovali, a necete vjerovati ako se ne budete voljeli...“ (Muslim, 53)

Muhammed, a.s, je rekao: "Doista će Allah na Sudnjem danu kazati: "Gdje su oni koji su se voljeli u Moje ime, danas ću ih staviti u Svoj hlad, a drugog hlada, osim mog hlada, nema." (Muslim, br. 2566)


Naprotiv, ona snagom svoje ljepote, a usmjerena da pronađe svakog muslimana na svijetu i da sa njim suosjeća, nesmetano prodire kroz sve državne granice, nadjačava nesporazume svih pisama i svih jezika, ne osvrće se na boju kože, društvenog staleža i sl.

Prenosi se od Mu'aza ibn Džebela, radijallahu 'anhu, da ga je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme, jednom uzeo za ruku, te rekao:

„Hej Mu'aze, tako mi Allaha ja tebe volim! Tako mi Allaha, ja te zaista volim!“ Zatim mu je rekao: „Savjetujem ti, Mu'aze, da nepropuštaš priliku da na koncu svakog namaza prouèiš: „Allahu moj, pomozi mi da Te se sjeæam, da ti zahvaljujem i da ti lijepo ibadet obavljam! (Allahumme, e'ini 'ala zikrike we šukrike we husni 'ibadetike!)“ (Ebu Davud, 1522; a šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim)

Allah je spustio ljubav u srca vjernika i svojom milošću učinio da se zavole i postanu braća koja se vole samo radi Allahovog zadovoljstva, bez ikakvih bezvrijednih dunjalučkih interesa.


Od Ebu Umameh el-Bahilijja, radijallahu 'anhu, se prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme, rekao:
„Ko bude volio Allaha radi, i mrzio Allaha radi, i davao Allaha radi, i zabranjivao Allaha radi, takav je upotpunio iman!“
(Ebu Davud, 4681; Ahmed, 3/438, 440; a šejh Albani ga je ocjenio vjerodostojnim)Ovakva ljubav je najvrijednija, obzirom da se za nju postižu vječite džennetske nagrade i užici koje oči nikada nisu vidjele, uši za njih čule, niti su ikada ikome mogle naumpasti!

Od Enesa, radijallahu 'anhu, se prenosi da je neki covjek upitao Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi we selleme, o Sudnjem danu, kazavši: „Kada ce Sudnji dan?“ Rece: „A šta si to pripremio za njegov docek?“ Rece mu: „Ništa, osim što ja, zaista, volim Allaha i Njegovog poslanika, sallallahu 'alejhi we selleme!“ Rece mu: „Ti ceš biti sa onima koje voliš!“ Enes kaže: „Nismo se nicemu toliko obradovali kao Vjerovjesnikovim, sallallahu 'alejhi we selleme, rijecima: „Ti ceš biti sa onima koje voliš!“ Ja zaista volim Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi we selleme, i Ebu Bekra, i Omera... Nadam se da cu biti sa njima zbog moje ljubavi prema njima, pa makar i neraspolagao sa slicnim djelima koja su oni cinili!“ (El-Buhari, 6171; Muslim, 2639)

Prenosi se od Ibn 'Awna, da je rekao: „Tri stvari volim samom sebi i svojoj braci: ovaj sunnet, da ga nauce i da se o njemu raspituju; i Kur'an, da ga ispravno razumiju i da o njemu ljude pitaju; i da ostave ljude, osim u onome što je hajr!“ (Fethu-l-Bari, 13/263)

Oni koji se vole u ime Allaha, dž.š, biće na Sudnjem danu u hladu Allahova Arša, kada neće biti drugog hlada osim Njegovog. A u hadisi-kudsijji stoji: ''Moja je ljubav obavezna za one koji se vole radi Mene i koji se radi Mene posjećuju.''

Allah, dž.š, kaže:''Tog dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili.'' (Ez-Zuhruf, 67) Ljudi će na Sudnjem danu biti podijeljeni u dvije skupine: oni koji su na dunjaluku bili prijatelji i radi prolaznih interesa sklapali veze i na tome zasnivali svoje odnose, ali će se oni okrenuti jedni protiv drugih proklinjući se međusobno. Druga skupina je ona za koju je Allahov poslanik, s.a.v.s, rekao:''Među Allahovim robovima ima ljudi koji nisu ni poslanici ni šehidi, a kojima će i jedni i drugi zavidjeti radi njihovog položaja kod Allaha.'' Ustade jedan beduin koji je bio izdaleka, te mahnu rukom i reče: 'Opiši nam ih, Allahov Poslaniče!' ''To su oni koji su se zavoljeli u ime Allaha nevezani rodbinskom vezom, niti je ta ljubav radi imetka. Tako mi Allaha, njihova lica su ispunjena nurom, oni su na uzvišenjima od svjetlosti, ljudi će strahovati na danu Sudnjem, a oni neće strahovati, ljudi će se jako prepasti tada, a oni neće. Oni su Allahovi prijatelji, neće se imati čega bojati, niti za ičim tugovati.'' Mi moramo nastojati da dostignemo te stepene i da druge podstičemo da gaje bratska osjećanja ljubavi u ime Allaha, dž.š, a da ukazujemo na opasnost i štetnost odnosa koji počivaju na koristoljublju i prolaznim, niskim interesima. Ako to nismo u stanju, onda se bar nastojmo osloboditi osjećanja prezira i zavisti prema drugim muslimanima, jer na to nas upućuje Kur'an:''Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima. Gospodaru naš, Ti si, zaista, dobar i milostiv.''(El-Hašr, 10)


Ljubav u ime Allaha, dž.š, ima i svoje stepene:

1. Ljubav koja je izraženija i jaca prema svome bratu u vjeri nego prema samom sebi. Takvi su bili ashabi, r.a, pa ih je Allah, dž.š, opisao rijecima:''I onima koji su Medinu za življenje izabrali i domom prave vjere još prije njih je ucinili, oni vole one koji im se doseljavaju i u grudima svojim nikakvu tegobu, zato što im se daje, ne osjecaju, i više vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno, a oni koji se sacuvaju uskogrudnosti, oni ce sigurno uspjeti.''(El-Hašr, 9)


2. Da voliš svome bratu u islamu ono što voliš sebi. Buhari i Muslim bilježe u svojim zbirkama sljedeci hadis Allahova Poslanika, s.a.v.s:''Niko od vas nece vjerovati(imati potpun iman) sve dok svome bratu (po vjeri) ne bude želio ono što želi sam sebi.''

3. Da ocistiš svoje srce od mržnje, zavisti i drugih bolesti kada se radi o odnosu prema drugim muslimanima.
Ako u srcu nema ljubavi onda mora postojati pravda koja ce kanalisati srdžbu i mržnju. To nam najbolje pokazuje primjer Umer ibnul-Hattaba, r.a, i odnos koji je imao prema ubici svog brata Darar ibnul-Hattaba. Ubica je to gnusno djelo izvršio kao mušrik, pa je prešao na islam, a Umer mu je govorio, kada bi ga sreo na putu:
''Ne volim da ti vidim lice, jer kad god te vidim sjetim se kako je ubijen moj brat.'' On mu uzvrati rijecima: ''O vladaru pravovjernih, da li ce to biti razlog da me sprijeciš da uzmem pravo koje mi pripada?'' , a Umer mu rece: ''Ne, tako mi Allaha, dat cu ti tvoj hakk!''
Obzirom da je porodica osnovna celija društva, vrlo važno je da odnosi u porodici budu izgradeni na medusobnoj ljubavi i obostranom poštovanju. Velika opasnost vreba porodicu u koju se uvuce netrpeljivost, mržnja i neprijateljstvo. Upravo zato je Uzvišeni Allah, dž.š, naredio lijepo ophodenje medu supružnicima:''I lijepo se ophodite prema ženama, pa ako ih vi i ne budete podnosili i voljeli, pa možda vi nešto i ne volite, a Allah ce u tome dati mnogo dobra.''(En-Nisa, 19)


Allahov poslanik, s.a.v.s, je rekao: ''Mu'min ne može mrziti mu'minku, jer ako ne bude zadovoljan jednom njenom osobinom, zadovoljan je drugom osobinom.''

Gospodaru moj, pomozi nam u iskrenosti bratstva i sestrinstva, učini naša srca mehkim i Tebi milim, Amin ! Amin ! Amin !

MirisLjiljana

Web stranice

ISLAMSKE TEME40 Hadisa o Ramazanu

73 Hadisa Allahovog Poslanika Muhammeda a.s.

60 Nacina Brisanja Grijeha

Lijepa Allahova Imena

Zelis Li

Buket Ruza

Dzennet

Gospodaru moj

Poucne price

Blagodati i koristi sadake

Vjernice u Dzennetu

Najpravedniji covjek

Mdrosti

Dove

Savjet sestri

Savjeti za uspijeh u braku

Ilahije

Ne budi tuzan , Allah je s tobom

Vrijednost sure Ihlas

Lejletu-L- Kadr

Galerija Slika

Selam islamski pozdrav

15 Razloga da se ne gubi vrijeme

Edeb prema Poslaniku, s.a.v.s.

Allahova Velicina

Bajram Serif Mubarek Olsun

Dova pri ulasku u stan (kucu)

Uputa tragaocima pravog puta

25 dova iz Kur’an-i-kerima

Uzroci srece i obiljezja sretnih

Svijet Casnih Meleka

Spominjanje Allaha dž.š

35 Vrijednosti Kelimetul-Tevhida

Deset stvari za koje te Allah nece pitati

Islamski bonton ophodjenja prema roditeljima

Jetimi

Da li trebamo sakriti mahanu brata muslimana ?

Selam Alejkum

Poziv u Dzennet

Neke blagodati vjere Islama

Transkripcija Kur'anskih suri

Fadileti i koristi vjerovanja u Allahovo određenje

Jedan dan sa Allahovim Poslanikom s.a.v.s.

Poslanikove supruge i razlozi njegova višeženstva

Tajne liječenja hurmama

Odabrane Poslanikove dove

Namaz

31 savjet o dobrocinstvu prema roditeljima

Volim te u ime Allaha s.w.t.

Volim te u ime Allaha

Sura Al-Fatiha

Biserje naše povijesti

Sta trebamo uraditi prije odlaska na spavanje

Slijedimo naseg Miljenika Muhammeda s.a.w.s

Blagost i ostavljanje srdžbe

IMENA I NAZIVI KUR'ANA A.Š.

Kako Zaraditi Dzennet

Zelite li sebi ovakav zavrsetak

Razgovor Poslanika Muhammeda a.s. s njegovim ashabima r.a.

Jeli vas dom - islamski dom

Djela kojima Allah swt brise grijehe

ZAŠTO TE VRIJEĐAJU, O BOŽIJI POSLANIČE?

Gdje je sve propisano učiti Salevate

Sa malo zahmeta do - Allahovog - rahmeta

Gospodaru moj, uvedi Salima u okrilje Svoje milosti!!!

272 kratke zanimljivosti o islamu

Gospodaru moj, Ti usliši molbu moju!

LJUBAV PREMA ALLAHU dž.š.

ISTINSKA LJUBAV PREMA ALLAHU DŽ.Š.

STVARI KOJE POMAŽU U POSTIZANJU LJUBAVI PREMA ALLAHU DŽ.Š.

Ne tuguj jer Gospodar tvoj grijehe prasta i pokajanja prima

Kako zaradio tako i potrosio

Od rođenja pa do smrti

Kako iskoristiti deset dana zul-hidžeta

O kurbanu

Lijepe islamske navike

Bajram Serif Mubarek Olsun

Moral i ponasanje

Džennet - njegove vrijednosti i ljepote

KORISTI OD LIJEPOG AHLAKA

POMOZIMO ELMI BOŠKAILO U IME ALLAHA!!!

20 kratkih zanimljivosti o islamu

Med kao lijek

S.O.S PALESTINA-POMOZIMO NAROD PALESTINE

Ljubav učenja Kur`ana

Imena Dženneta

Imena sudnjeg dana

Savjeti za dobro druzenje

Faktori šejtanske nemoći

KAZIVANJA POKAJNIKA

DVIJE OSOBE

Zavidnost

Kralj i Melek smrti

Mali Tahir

Ispovijest zene koja nije mogla vidjeti Kabu

100 načina kako pomoći Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Domen pojedinca 26/100

Na domenu porodice i zajednice 38/100

U domenu obrazovanja i onih u njemu 49/100

Među vođama, daijama i studentima 65/100

Na području sredstava informisanja i naučnih kružoka: 77/100

Na području dobrotvornih i misionarskih organizacija 84/100

Na području interneta i među vlasnicima internet stranica (kao i administratorima i moderatorima foruma i sl.) 90/100

Na stepenu bogatih i islamskih vlasti 99/100

GRIJESI I KAJANJE

Kako biti uspješan muž

BLAGODATI KUR’ANA

Najbolje Dove

Ogranci imana

To je Allah swt

Dzennet

Susret sa Gospodarem

Moral i ponasanje

ALLAHOVA DZ.S MILOST

KUDSI HADISI - hadisi u kojima se nalazi Allahov govor

I vidio sam covjeka od mog ummeta...

GRIJEŠENJE I OPROST MEĐU BRAĆOM

Drugome traži trn u oku, a u svome ne vidi gredu!?

Vrijednost pojedinih sura

Allahova swt plemenitost

Na putu ka Allahu

SEJTANOVA ISPOVIJEST

Dijalog o ženi

Osam mes'ela za 33 godine

Zanimljivosti o islamu

Tvoja majka

Ocekuj najljepse od Allaha s.w.t

Znakovi lijepog zavrsetka

Razgovor sa suzom

Jetim >> siroče <<

Deset različitih fraza koje lahko vode u Džennet


MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
881895

Powered by Blogger.ba