MirisLjiljana

.

15.10.2008.

Transkripcija Kur'anskih suri

.

.

.

.

,

El-Fatiha

EL-HAMDU LILLAHI RABBI-L-ALEMIN.
ER-RAHMANI-R-RAHIM.
MALIKI JEVMI-D-DIN.
IJJAKE NA`BUDU VE IJJAKE NESTEI`IN.
IHDINE-S-SIRATA-L-MUSTEKIM.
SIRATALLEZINE EN`AMTE ALEJHIM.
GAJRI-L-MAGDUBI ALEJHIM VE LE-D-DALLIN.
AMIN

Prevod:

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Sveopcem Dobrocinitelju,
Milostivom,
Vladaru Sudnjeg dana.
Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo!
Uputi nas na pravi put, na put onih kojima Si darovao Svoje blagodati, a ne na put onih na koje Si Se rasrdio i koji su zalutali.
(Amin!)

En-Nas

KUL E`UZU BI RABBI-N-NAS
MELIKI-N-NAS
ILAHI-N-NAS
MIN SERRI-L-VESVASI-L-HANNAS
ELLEZI JUVESVISU FI SUDURI-N-NAS
MINE-L-DJINNETI VE-N-NAS

Prevod:

Reci:"Utjecem se Gospodaru ljudi,
Vladaru ljudi,
Bogu ljudi,
od zla sejtana koji spletkari,
koji zle misli unosi u srca ljudi -
od dzina i od ljudi"

El-Felek

KUL E`UZU BI RABBI-L-FELEK.
MIN SERRI MA HALEK.
VE MIN SERRI GASIKIN IZA VEKAB.
VE MIN SERRI-N-NEFFASATI FI-L-UKAD.
VE MIN SERRI HASIDIN IZA HASED.

Prevod:

Reci:"Utjecem se Gospodaru svitanja
od zla onoga sto On stvara,
i od zla sumraka kada tamnine razastire
i od zla onih koji pusu u uzlove,
i od zla zavidnika kada zavist ne krije!"

Ihlas

KUL HUVALLAHU EHAD.
ALLAHU-S-SAMED.
LEM JELID VE LEM JULED.
VE LEM JEKUL-LEHU KUFUVEN EHAD.

Prevod:

Reci:"On, Allah, Jedan je!
Allah je utociste svakome!
nije rodio, nit' je rodjen!
I niko mu ravan nije!"

Tebbet

TEBBET JEDA EBI LEHEBIN VE TEBB
MA AGNA ANHU MALUHU VE MA KESEB
SE JASLA NAREN ZATE LEHEB
VEMRE-ETUHU HAMMALETEL-HATAB
FI DZIDIHA HABLUN MIN MESED

Prevod:

Neka propadne Ebu Leheb, i propao je!
nece mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono sto je stekao, uci ce on, sigurno, u vatru rasplamsalu,
i zena njegova, koja spletkari;
o vratu njenu bice uze od licine usukane!

Nasr

IZA DZAE NASRULLAHI VEL-VETH
VE REJTEN –NASE JEDHULUNE FI DINILLAHI
EFVADZA FE SEBBIH BI HAMDI RABBIKE VESTAGFIRH
INNEHU KANE TEVVABA


Prevod:

Kada dode Allahova pomoc i pobjeda,
te vidis ljude kako masovno primaju kod Boga priznatu vjeru,
slavi hvalom svoga Gospodara i moli od Njega oprost.
Zaista On prima pokajanje.

Kafirun

KUL JA EJJUHEL-KAFIRUN
LA EABUDU MA TABUDUN
VE LA ENTUM ABIDUNE MA EABUD
VE LA ENE ABIDUN MA ABEDTUM
VE LA ENTUM ABIDUNE MA EABUD
LEKUM DINUKUM LIJE DIN


Prevod:

Reci: "O nevjernici,
ja ne obozavam ono sto vi obozavate,
niti ste vi obozavali onoga koga ja obozavam.
Ja nisam obozavalac onoga sto ste vi obozavali,
niti ste vi obozavaoci onoga sto ja obozavam,
vama vasa - meni moja vjera!"

Kevser

INNA EATAJNAKEL-KEVSER
FE SALLI LI RABBIKE VENHAR
INNE SANIEKE HUVEL-EBTER


Prevod:

Zaista smo ti dali najvece dobro,
pa obavljaj namaz svome Gospodaru i prinosi kurban!
Zaista je onaj ko te mrzi bez spomena.

Maun

EREEJTELLEZI JUKEZZIBU BID-DIN
FE ZALIKEL-LEZI JEDU UL-JETIM
VE LA JEHUDDU ALA TAAMIL-MISKIN
FE VEJLUN LIL-MUSALLINELLEZINE HUM AN SALATHIM SAHUN
ELLEZINE HUM JURAUNE
VE JEMNEUNEL-MAUN


Prevod:

Jesi li vidio onog koji porice vjeru?
To je onaj koji odbija siroce i ne podstice druge da nahrane sirotinju.
Tesko onima koji obavljaju namaz,
a koji su prema svom namazu nemarni,
koji zele da ih drugi vide i koji sprecavaju pomoc drugima.

Kurejs

LI ILAFI KUREJ©IN
ILAFIHIM RIHLETES-SITAI VES-SAJF
FEL-JABUDU RABBE HAZEL-BEJT
ELLEZI ATAMEHUM MIN DZUIN VE
AMENEHUM MIN HAVF

Prevod:

Za ujedinjenje Kurajsa i njihove sigurnosti puta zimi i ljeti,
neka obozavaju Gospodara ove kuce (Kjabe),
koji ih je nahranio nakon gladi i dao im sigurnost poslije straha.

Fil

ELEM TERE KEJFE FEALE RABBUKE BI ASHABIL-FIL
ELEM JEDZAL KEJDEHUM FI TADLIL
VE ERSELE ALEJHIM TAJREN EBA BIL
TERMIHIM BI HIDZARETIN MIN SIDZDZIL
FE DZEALEHUM KE ASFIN MEKUL


Prevod:

Zar nisi vidio kako je tvoj Gospodar postupio sa vlasnicima slonova?
Zar nije njihovu spletku osujetio i poslao na njih jata ptica koja su ih
gadala kamenjem od stvrdnute zemlje,
pa su izgledali kao izjedeno klasje.

Vel-Asri

VE-L-ASRI! INNE-L-INSANE LEFI HUSR
ILLE-L-LEZINE AMENU WE AMILU-S-SALIHATI
WE TEWASAW BI-L-HAKKI, WE TEWASAW BI-S-SABR

Prevod:

Tako Mi vremena! Doista su svi ljudi na gubitku, osim onih koji vjeruju, rade dobra djela i preporucuju jedni drugima istinu i strpljivost.

SUBHANEKE

SUBHANEKE-ALLAHUMME VE BI HAMDIKE.
VE TEBAREKESMUKE . VE TE`ALA
DľEDDUKE. VE LA ILAHE GAJRUKE


Prevod:

Neka si slavljen Allahu! Neka Ti je svaka hvala!
Slavljeno je Tvoje ime, nedostizna je Tvoja velicina.
Osim Tebe drugog boga nema.

MirisLjiljana

Web stranice

ISLAMSKE TEME40 Hadisa o Ramazanu

73 Hadisa Allahovog Poslanika Muhammeda a.s.

60 Nacina Brisanja Grijeha

Lijepa Allahova Imena

Zelis Li

Buket Ruza

Dzennet

Gospodaru moj

Poucne price

Blagodati i koristi sadake

Vjernice u Dzennetu

Najpravedniji covjek

Mdrosti

Dove

Savjet sestri

Savjeti za uspijeh u braku

Ilahije

Ne budi tuzan , Allah je s tobom

Vrijednost sure Ihlas

Lejletu-L- Kadr

Galerija Slika

Selam islamski pozdrav

15 Razloga da se ne gubi vrijeme

Edeb prema Poslaniku, s.a.v.s.

Allahova Velicina

Bajram Serif Mubarek Olsun

Dova pri ulasku u stan (kucu)

Uputa tragaocima pravog puta

25 dova iz Kur’an-i-kerima

Uzroci srece i obiljezja sretnih

Svijet Casnih Meleka

Spominjanje Allaha dž.š

35 Vrijednosti Kelimetul-Tevhida

Deset stvari za koje te Allah nece pitati

Islamski bonton ophodjenja prema roditeljima

Jetimi

Da li trebamo sakriti mahanu brata muslimana ?

Selam Alejkum

Poziv u Dzennet

Neke blagodati vjere Islama

Transkripcija Kur'anskih suri

Fadileti i koristi vjerovanja u Allahovo određenje

Jedan dan sa Allahovim Poslanikom s.a.v.s.

Poslanikove supruge i razlozi njegova višeženstva

Tajne liječenja hurmama

Odabrane Poslanikove dove

Namaz

31 savjet o dobrocinstvu prema roditeljima

Volim te u ime Allaha s.w.t.

Volim te u ime Allaha

Sura Al-Fatiha

Biserje naše povijesti

Sta trebamo uraditi prije odlaska na spavanje

Slijedimo naseg Miljenika Muhammeda s.a.w.s

Blagost i ostavljanje srdžbe

IMENA I NAZIVI KUR'ANA A.Š.

Kako Zaraditi Dzennet

Zelite li sebi ovakav zavrsetak

Razgovor Poslanika Muhammeda a.s. s njegovim ashabima r.a.

Jeli vas dom - islamski dom

Djela kojima Allah swt brise grijehe

ZAŠTO TE VRIJEĐAJU, O BOŽIJI POSLANIČE?

Gdje je sve propisano učiti Salevate

Sa malo zahmeta do - Allahovog - rahmeta

Gospodaru moj, uvedi Salima u okrilje Svoje milosti!!!

272 kratke zanimljivosti o islamu

Gospodaru moj, Ti usliši molbu moju!

LJUBAV PREMA ALLAHU dž.š.

ISTINSKA LJUBAV PREMA ALLAHU DŽ.Š.

STVARI KOJE POMAŽU U POSTIZANJU LJUBAVI PREMA ALLAHU DŽ.Š.

Ne tuguj jer Gospodar tvoj grijehe prasta i pokajanja prima

Kako zaradio tako i potrosio

Od rođenja pa do smrti

Kako iskoristiti deset dana zul-hidžeta

O kurbanu

Lijepe islamske navike

Bajram Serif Mubarek Olsun

Moral i ponasanje

Džennet - njegove vrijednosti i ljepote

KORISTI OD LIJEPOG AHLAKA

POMOZIMO ELMI BOŠKAILO U IME ALLAHA!!!

20 kratkih zanimljivosti o islamu

Med kao lijek

S.O.S PALESTINA-POMOZIMO NAROD PALESTINE

Ljubav učenja Kur`ana

Imena Dženneta

Imena sudnjeg dana

Savjeti za dobro druzenje

Faktori šejtanske nemoći

KAZIVANJA POKAJNIKA

DVIJE OSOBE

Zavidnost

Kralj i Melek smrti

Mali Tahir

Ispovijest zene koja nije mogla vidjeti Kabu

100 načina kako pomoći Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Domen pojedinca 26/100

Na domenu porodice i zajednice 38/100

U domenu obrazovanja i onih u njemu 49/100

Među vođama, daijama i studentima 65/100

Na području sredstava informisanja i naučnih kružoka: 77/100

Na području dobrotvornih i misionarskih organizacija 84/100

Na području interneta i među vlasnicima internet stranica (kao i administratorima i moderatorima foruma i sl.) 90/100

Na stepenu bogatih i islamskih vlasti 99/100

GRIJESI I KAJANJE

Kako biti uspješan muž

BLAGODATI KUR’ANA

Najbolje Dove

Ogranci imana

To je Allah swt

Dzennet

Susret sa Gospodarem

Moral i ponasanje

ALLAHOVA DZ.S MILOST

KUDSI HADISI - hadisi u kojima se nalazi Allahov govor

I vidio sam covjeka od mog ummeta...

GRIJEŠENJE I OPROST MEĐU BRAĆOM

Drugome traži trn u oku, a u svome ne vidi gredu!?

Vrijednost pojedinih sura

Allahova swt plemenitost

Na putu ka Allahu

SEJTANOVA ISPOVIJEST

Dijalog o ženi

Osam mes'ela za 33 godine

Zanimljivosti o islamu

Tvoja majka

Ocekuj najljepse od Allaha s.w.t

Znakovi lijepog zavrsetka

Razgovor sa suzom

Jetim >> siroče <<

Deset različitih fraza koje lahko vode u Džennet


MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
881895

Powered by Blogger.ba