MirisLjiljana

.

05.10.2008.

Svijet Casnih Meleka


                                                  Svijet Casnih Meleka


"POSLANIK VJERUJE U ONO STO MU SE OBJAVLJUJE OD GOSPODARA NJEGOVA,A I VJERNICI, 'SVAKI VJERUJE U ALLAHA, I MELEKE NJEGOVE, I KNJIGE NJEGOVE, I POSLANIKE NJEGOVE: 'MI NE IZDVAJAMO NI JEDNOG OD POSLANIKA NJEGOVIH." (El Bekare 285)
Kako vjerovati u meleke?

Prenosi Sujuti od Bejhekija u knjizi Su'abul-iman da je rekao: "Iman u meleke se sastoji od sljedeceg:
- vjerovanje u njihovo postojanje
- da im damo ono mjesto koje im pripada tj.da vjerujemo da su oni Allahovi robovi i stvorenja kao sto su ljudi i dzini.
- priznanje da medju njima ima izaslanika koje Allah salje onome kome On hoce od ljudi."

Njihove osobine i moci

Vec smo naveli hadis od Ajse r.a. u kojem se kaze da su meleki stvoreni od nura (svjetlosti) i Kur'anski dokaz da su meleki stvoreni prije covjeka, te nema potrebe za ponavljanje istih. Posto su meleki skrivena bica njih je nemoguce vidjeti u stvarnom obliku, a izuzetak je nas Vjerovjesnik koji je Dzibrila vidjeo dva puta u njegovom pravom liku. U Kur'anu se kaze:
"On ga je i drugi put vidjeo,kod Sidretul-munteha,kod kojeg je Dzennetsko prebivaliste." (En Nedzm 13,15)

Krila meleka

Znamo da meleki posjeduju krila jer nas je o tome obavijestio Uzviseni u Svojoj Knjizi: "Hvaljen neka je Allah, Stvoritelj nebesa i zemlje, koji meleke sa po dva, tri i cetiri krila cini izaslanicima. On onome sto stvara dodaje sta hoce. On uistinu sve moze." (Fatir 1)

Ljepota meleka

Allah je meleke stvorio u ljepom i plemenitom obliku, pa za Dzibrila kaze:
"Uci ga jedan ogromne snage,razboriti,koji se pojavio u liku svome." (En Nedzm 5,6)
Stoga u nasem narodu kada je neki insan obdaren ljepotom porede ga sa melekom plemenitim. Nije poznato da postoji slicnost u izgledu i liku meleka i ljudi.

Raznolikost u izgledu i velicini

Nisu svi meleki isti u svom izgledu i velicini,a ni po polozaju kod svog Gospodara, jer se u hadisu koji se prenosi od Rafi'a ibn Rafi'a kaze da je dosao Dzibril Poslaniku a.s. i rekao: "Na kojem stepenu su kod vas ucesnici Bedra?" On odgovori:
"Smatramo da su od najboljih muslimana." Dzibril rece: "Isti je slucaj i sa melekima koji su ucestvovali na Bedru." (Buhari)
Meleki, rekli smo, nemaju pola, zatim ne jedu i ne piju i ne dosadjuju se jer Allah, dz.s. kaze: A ako oni nece da te poslusaju-pa,oni koji su kod Gospodara tvoga hvale Ga i nocu i danju,i ne dosadjuju se." (Fussilet 38)

Prebivaliste meleka

Dom i prebivaliste meleka su nebesa jer Uzviseni kaze: "Gotovo da se nebesa raspadnu jedna iznad drugih!A meleki velicaju i hvale Gospodara svoga." (Es sura 5)
Meleki nekad silaze na zemlju zbog zadatka koji im se povjeri, a znamo i da se u noci Lejletul kadr njihov broj silaska na zemlju uveca.

Broj meleka

"A VOJSKE GOSPODARA TVOGA SAMO ON ZNA." (El Muddesir 31)

Smrt meleka

Meleki umiru poput ljudi i dzinna jer je Uzviseni rekao: "I u rog ce se puhnuti,i umrijet ce oni na nebesima i oni na zemlji,ostace samo oni koje bude Allah odabrao...." (Ez Zumer 68)

Da li ce neko umrijeti od njih prije puhanja u rog ne znamo, i o tome ne mozemo polemizirat, i jer ne postoje kur'ansko-hadiski tekstovi koji bi to potvrdili ili negirali.

                                                                          ETICKE OSOBINE MELEKAMeleki su casni i cestiti

Uzviseni ALLAH je meleke opisao kao cestite i casne,spominjujuci ih u svojoj knjizi u suri ABESE 15-16 ajet:“U RUKAMA PISARA CASNIH,CESTITIH“.
Djela i ponasanje meleka su plemeniti,casni i lijepi.Njihov ahlak je cestit,cist i potpun.

Stid meleka

O stidu kao djelu ahlaka meleka nas obavjestava Poslanik s.a.s.v.Navodi se da je Poslanik s.a.s.v rekao za Osmana r.a. :“Zar da se ne stidim covjeka kojeg se stide meleki?“.(Muslim)Sposobnosti i moci meleka

Sposobnost promjene lika(transformacija)

Na mnogo mjesta u Kuranu i Sunnetu se spominje sposobnost meleka da se pretvaraju u druge likove.Tako je Dzibril dosao Merjem u liku covjeka :
Mi smo k njoj meleka Dzibrila poslali i on joj se prikaza u liku savrseno stvorena muskarca....“(Merjem 16-19).
Takodzer su meleki dolazili u liku covjeka i drugim npr:Ibrahimu a.s.,Lutu a.s....Muhammedu s.a.s.v. Tako se prenosi da je Poslanika jedne prilike vidjela Aisa r.a.,kako stavlja ruku na grivu konja Dihjeta Kelbija i nesto mu govori.Kada ga je upitala o tome,On joj rece:
“Bio je to Dzibril i on te selami“(Buharija)
Allah dz.s. nas je obavjestio o transformaciji meleka ali ne i o nacinu kako.Neki su naucnici pokusali,da spoznaju nacin ali bezuspjesno i ako su istrazivali svjet gajba.Stoga se treba zadovoljit onim s cime su se zadovoljili i ashabi ne istrazujuci gajb-ono sto samo AllAh dz.s. zna


Brzina meleka

Najveca brzina koju poznaje covjek je brzina svijetlosti koja iznosi 186 hiljada milja u sekundi.Brzina meleka se ne moze izmjeriti ljudskim mjerilima.Znalo se desiti da neko postavlja pitanje Poslaniku s.a.s.v.,pa ne zavrsi s pitanjem a Dzibril mu vec donese odgovor od Uzvisenog Gospodara.

Ucenost meleka

Meleki posjeduju veliko znanje kojem ih je poducio Allah dz.s.,medzutim nemaju mogucnost upoznavanja stvari kao sto je to dato covjeku.Covjek se odlikuje spoznavanjem i upoznavanjem stvari te odkrivanjem kosmickih zakona,dok su meleki tim stvarima poduceni direktno objavom od Allaha dz.s. i njihovo znanje je daleko vece nego kod covjeka.
Allah dz.s. kaze:
“I pouci ON Adema nazivima svih stvari,a onda ih predoci melekima i rece:Kazite Mi nazive njihove,ako istinu govorite!Hvaljen nek si ,rekose oni,Mi znamo samo ono cemu si nas Ti poucio;Ti si sveznajuci i Mudri“(El-Bekare 31-32)

Rasprava najuzvisenijeg drustva

Meleki vode medzusobno dijalog o stvarima objave koja im nije poznata.Tako se u Kur'anu kaze:“Ja nisam nista znao o uzvisenom drustvu(melekima) kada su se prepirali-meni se objavljuje samo da jasno opominjem“(Sad 69 70 )

Meleki su u svemu revnosni

Pri izvrsavanju ibadeta meleki su revnosni,stoga nas Poslanik s.a.s.v. podstice da se ugledamo na njih.Rekao je ashabima:
“Zar se necete poredati u safove kao sto se meleki redaju kod svog Gospodara?“. (Muslim)

Bezgrjesnost meleka

Ucenjaci su se razisli po pitanju bezgrjesnosti meleka.Jedni vjeruju da su samo izaslanici bezgrijesni, medjutim autor smatra da su svi meleki bezgrjesni, cisti i zasticeni od svega sto bi moglo oskrvnuti njihov uzviseni polozaj.

Ibadet meleka

Meleki su po svojoj prirodi stvoreni da budu pokorni. Ne posjeduju moc s kojom bi grijesili. Uzviseni kaze:“...koji se onome sto im Allah zapovijedi nece opirati, i koji ce ono sto im se naredi izvrsiti.“(Tahrim 6)

Polozaj meleka

Iz svega iznesenog mozemo zakljuciti da su meleki Allahovi casni i plemeniti robovi.Oni su u stalnoj sluzbi i izvrsavaju uputstva te nisu u mogucnosti da se suprostave naredbama, pa za njih mozemo reci da posjeduju osobine ubudijeta(robovanja) jer se zurno odazivaju svakoj naredbi.
„Oni ne govore dok On ne odobri i postupaju onako kako On naredi“(El Enbija 27 ).

Primjeri njihova ibadeta

1-Tesbih-velicanje Uzvisenog Allaha
Tesbih je najbolji zikr te ga zbog toga meleki najvise i cine.
„Meleki velicaju i hvale Gospodara svoga“(Es Sura 5 )

 

2-Redanje u safove
Vec smo pomenuli hadis u kojem se kaze da se meleki redaju u safove, a Kur'an veli:
“...i mi smo u redove poredani.“(Es Saffat 165 )


3-Meleki obavljaju hadzdz
Meleki imaju svoju Kabu iznad sedam nebesa koju hodocaste, tj. Cine tavaf i ibadet oko nje bas kao sto stanovnici zemlje to cine. Ovu Kabu je Allah nazvau u Kur'anu Bejtul Ma'mur.
Spominje se da je Poslanik s.a.w.s. jednog dana rekao svojim ashabima:“ Da li znate sta je Bejtul Ma'mur“?. Odgovorili su:“Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju“.“To je mesdzid na nabesima, ispod njega je Kaba. Kada bi pao-pao bi na nju(Kabu),“rece.(Katade)

Strah i strahopostovanje prema Allahu

Posto su meleki u potpunosti spoznali svoga Gospodara, zbog toga ga puno velicaju i mnogo strahuju od Njega.“A oni su i sami, iz strahopostovanja prema Njemu, brizni,“(El Enbija 28 )
O tome koliko se boje Uzvisenog govori sljedeca predaja koju biljezi Buhari preko Ebu Hurejre da je Poslanik a.s. rekao:“Kada Allah naredi neku stvar na nebesima, meleki udare svojim krilima kao lanac po stijeni pokoravajuci se Njegovom govoru“.

 

Molim Allaha s.w.t. da meleki budu uz nas i podsticaju nas na cinjenje dobrih djela. Molim Ga da u casu smrti nase usne izgovaraju kelime i sehadet, a oci ugledaju plemenite, mirisne meleke u bijelom koji ce preuzeti nasu dusu.
AMIN! AMIN! AMIN!

Autor: dr-Sulejman el-Eskar

MirisLjiljana

Web stranice

ISLAMSKE TEME40 Hadisa o Ramazanu

73 Hadisa Allahovog Poslanika Muhammeda a.s.

60 Nacina Brisanja Grijeha

Lijepa Allahova Imena

Zelis Li

Buket Ruza

Dzennet

Gospodaru moj

Poucne price

Blagodati i koristi sadake

Vjernice u Dzennetu

Najpravedniji covjek

Mdrosti

Dove

Savjet sestri

Savjeti za uspijeh u braku

Ilahije

Ne budi tuzan , Allah je s tobom

Vrijednost sure Ihlas

Lejletu-L- Kadr

Galerija Slika

Selam islamski pozdrav

15 Razloga da se ne gubi vrijeme

Edeb prema Poslaniku, s.a.v.s.

Allahova Velicina

Bajram Serif Mubarek Olsun

Dova pri ulasku u stan (kucu)

Uputa tragaocima pravog puta

25 dova iz Kur’an-i-kerima

Uzroci srece i obiljezja sretnih

Svijet Casnih Meleka

Spominjanje Allaha dž.š

35 Vrijednosti Kelimetul-Tevhida

Deset stvari za koje te Allah nece pitati

Islamski bonton ophodjenja prema roditeljima

Jetimi

Da li trebamo sakriti mahanu brata muslimana ?

Selam Alejkum

Poziv u Dzennet

Neke blagodati vjere Islama

Transkripcija Kur'anskih suri

Fadileti i koristi vjerovanja u Allahovo određenje

Jedan dan sa Allahovim Poslanikom s.a.v.s.

Poslanikove supruge i razlozi njegova višeženstva

Tajne liječenja hurmama

Odabrane Poslanikove dove

Namaz

31 savjet o dobrocinstvu prema roditeljima

Volim te u ime Allaha s.w.t.

Volim te u ime Allaha

Sura Al-Fatiha

Biserje naše povijesti

Sta trebamo uraditi prije odlaska na spavanje

Slijedimo naseg Miljenika Muhammeda s.a.w.s

Blagost i ostavljanje srdžbe

IMENA I NAZIVI KUR'ANA A.Š.

Kako Zaraditi Dzennet

Zelite li sebi ovakav zavrsetak

Razgovor Poslanika Muhammeda a.s. s njegovim ashabima r.a.

Jeli vas dom - islamski dom

Djela kojima Allah swt brise grijehe

ZAŠTO TE VRIJEĐAJU, O BOŽIJI POSLANIČE?

Gdje je sve propisano učiti Salevate

Sa malo zahmeta do - Allahovog - rahmeta

Gospodaru moj, uvedi Salima u okrilje Svoje milosti!!!

272 kratke zanimljivosti o islamu

Gospodaru moj, Ti usliši molbu moju!

LJUBAV PREMA ALLAHU dž.š.

ISTINSKA LJUBAV PREMA ALLAHU DŽ.Š.

STVARI KOJE POMAŽU U POSTIZANJU LJUBAVI PREMA ALLAHU DŽ.Š.

Ne tuguj jer Gospodar tvoj grijehe prasta i pokajanja prima

Kako zaradio tako i potrosio

Od rođenja pa do smrti

Kako iskoristiti deset dana zul-hidžeta

O kurbanu

Lijepe islamske navike

Bajram Serif Mubarek Olsun

Moral i ponasanje

Džennet - njegove vrijednosti i ljepote

KORISTI OD LIJEPOG AHLAKA

POMOZIMO ELMI BOŠKAILO U IME ALLAHA!!!

20 kratkih zanimljivosti o islamu

Med kao lijek

S.O.S PALESTINA-POMOZIMO NAROD PALESTINE

Ljubav učenja Kur`ana

Imena Dženneta

Imena sudnjeg dana

Savjeti za dobro druzenje

Faktori šejtanske nemoći

KAZIVANJA POKAJNIKA

DVIJE OSOBE

Zavidnost

Kralj i Melek smrti

Mali Tahir

Ispovijest zene koja nije mogla vidjeti Kabu

100 načina kako pomoći Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Domen pojedinca 26/100

Na domenu porodice i zajednice 38/100

U domenu obrazovanja i onih u njemu 49/100

Među vođama, daijama i studentima 65/100

Na području sredstava informisanja i naučnih kružoka: 77/100

Na području dobrotvornih i misionarskih organizacija 84/100

Na području interneta i među vlasnicima internet stranica (kao i administratorima i moderatorima foruma i sl.) 90/100

Na stepenu bogatih i islamskih vlasti 99/100

GRIJESI I KAJANJE

Kako biti uspješan muž

BLAGODATI KUR’ANA

Najbolje Dove

Ogranci imana

To je Allah swt

Dzennet

Susret sa Gospodarem

Moral i ponasanje

ALLAHOVA DZ.S MILOST

KUDSI HADISI - hadisi u kojima se nalazi Allahov govor

I vidio sam covjeka od mog ummeta...

GRIJEŠENJE I OPROST MEĐU BRAĆOM

Drugome traži trn u oku, a u svome ne vidi gredu!?

Vrijednost pojedinih sura

Allahova swt plemenitost

Na putu ka Allahu

SEJTANOVA ISPOVIJEST

Dijalog o ženi

Osam mes'ela za 33 godine

Zanimljivosti o islamu

Tvoja majka

Ocekuj najljepse od Allaha s.w.t

Znakovi lijepog zavrsetka

Razgovor sa suzom

Jetim >> siroče <<

Deset različitih fraza koje lahko vode u Džennet


MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
881895

Powered by Blogger.ba