MirisLjiljana

.

02.10.2008.

Uputa tragaocima pravog puta

                                                      Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Zahvala pripada samo Allahu, Gospodaru nebesa i Zemlje, Svemogućem, Uzvišenom, našem Stvoritelju. Neka je salavat i selam na poslednjeg Allahovog poslanika Muhameda, sallallahu 'alejhi ve sellem, njegovu porodicu, njegove drugove (ashabe) i sve one koji ih slijede.Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, Moćnog, koji nema sudruga i da je Muhammed Allahov rob i poslanik.

Ove riječi su za svakog onoga koji traga za istinom, za svakog onoga koji tumara po tminama, za svakog onoga koji traži život ispunjen srećom i zadovoljstvom...

Dragi brate, cijenjena sestro...

Da li razmšiljaš o sebi? Zar si zaboravio da prije rođenja nisi bio vrijedan spomena? Da li posmatraš svoju okolinu, nebo, zvijezde, rijeke, šume, mora... Zar ne vidiš u svemu tome harmoniju? Zar misliš da je život jedan? Šta je cilj života? Udovoljavanje strastima? Zar čovjek pored strasti nije opskrbljen i razumom? Zar ne vidiš na stotine onih koji umiru oko tebe? U čemu je tajna života? Ko ti daje vid i sluh? Ko te stvara u naljepšem liku? Ko te čini skladnim i uspravnim? Ko te opskrbljuje i hrani? Ko te pomaže i utočište pruža? Allah! I ko drugi osim Allah?! Uzvišen je Allah i visoko iznad onih koje njemu smatraju ravnim.

„ To vam je Allah, Gospodar vaš, Stvoritelj svega, drugog boga osim Njega nema, pa kuda se onda odmećete? “ (Kur'an 40:62)

„ Nisu isti slijepac i onaj koji vidi, nisu isto vjernici koji dobra djela čine i zlotvori. –Kako vas malo prima pouku! “ (Kur'an 40:58)

Kako je loš onaj koji zaboravlja svoj početak i svoj kraj i samo se zabavlja i gubi vrijeme. Kako je loš onaj koji čini nasilje, koji je uobražen i zaboravlja na Gospodara svoga. O kapi hude tekućine, ko te stvara i čini skladnom? Ko ti iz tmina utrobe utočište pruža? Ko te hrani i od nesreća i svih briga te brani? Ko ti stvara vid i sluh i ko te razumom ukrašava? Kome stalno činiš grijehe, a On ti oprašta?! Koga ti zaboravljaš, ali On tebe ne zaboravlja?

 „ Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako je Allah visoko iznad onih koji druge Njemu ravnim smatraju! “ (Kur'an 27:63)

Jesi li se ikada zapitao zašto si stvoren? Jesi li stvoren da spavaš, jedeš, općiš? Pa to i životinje rade.
Doista, Zemljina kugla u ovom svemiru ne predstavlja ništa do beznačajno zrno, a šta je tek sa tobom koji živiš na takvoj Zemlji? Znaj da u svemu, što je oko nas i u nama, postoji znak koji nas upućuje da je Allah jedini Gospodar svega postojećeg.

 „ A dokazi su i u vama samim zar ne vidite? “ (Kur'an 51:21)


Allah je stvorio čovjeka sa uzvišenim ciljem i postavio ga za namjesnika na Zemlji.

Kaže Uzvišeni:
„ A kada Gospodar tvoj reče melekima: 'Ja ću na Zemlji namjesnika postaviti!' – oni rekoše: 'Zar će Ti namjesnik biti onaj koji će na njoj nered činiti i krv proljevati?' On reče: 'Ja znam ono šti vi ne znate.' “ (Kur'an 2:30)

„ A Allah je nebesa i Zemlju mudro stvorio i zato da bi svaki čovjek bio nagrađen ili kažnjen prema onome što je zaslužio, nikome neće biti učinjena nepravda. “ (Kur'an 45:22).

„ Džinnove i ljude sam stvorio samo zato da Me obožavaju.“ (Kur’an 51:56)

Prvi čovjek na Zemlji Adem, a.s., a zatim Allahovi poslanici Nuh, a.s., Ibrahim, a.s, Muusaa, a.s., Isaa, a.s., i Muhammed, s.a.w.s, su pozivali u obožavanje Gospodara svega postojećeg, Allaha, kome pripada sve što je na nebesima i sve što je na Zemlji.

Allah je naredio svojim robovima namaz, kao strogu dužnost.

Kaže Uzvišeni:
„ I namaz klanjajte i zekat dajite, a za dobro koje za sebe pripremite naći ćete nagradu kod Allaha, jer Allah dobro vidi ono što radite. “ (Kur'an 2:110)

Namaz je stub vjere. Zar ne možeš odovjiti malo od tvog vremena za pet vakti namaza? Znaj da vrijeme trajanja svih farz namaza ne prelazi 30 minuta dnevno. A koliko ti vremena provedeš uz TV, u zabavi i u drugim besposlicama?! Okusi slast robovanja Allahu i uvjerit ćeš se u ljepotu života na Dunjaluku..
Nauči klanjati i padni na sedždu onome koji te je stvorio, Gospodaru nebesa i zemlje, Jedinom Stvoritelju, ili u suprotnom, bez namaza, nadaj se lošem završetku...

Čovjek sam sebi nepravdu čini i okreće glavu od upute i Allahovog puta, i time sebe baca u sigurnu propast. Sjećaš li se djetinjstva, zar ti se ne čini kao da je to jučer bilo? Allah nas je stvorio od kapi sjemena, i dao nam život kako bi nas ispitao hoćemo li Njemu biti pokorni ili ne.

„ Kako čovjek ne vidi da ga Mi od kapi sjemena stvaramo i opet je otvoreni protivnik, i Nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren. “ (Kur'an 36:77-7)

Pa zar Onome koji nas stvara, zar će Njemu biti teško da nas usmrti i da nas opet oživi? Znajte da je Allah Najstrpljiviji i ne kažnjava odmah, već nam daje vremena ne bi li razmislili i pokajali se zbog naših prijestupa. Allah kada kažnjava zaista bolno i teško kažnjava.

Kaže Uzvišeni:
„ One koji ne budu vjerovali žestokom kaznom ću kazniti i na ovom i na onom svijetu i niko im neće moći pomoći. “ (Kur'an 3:56)

Ovaj život je kratak i brzo prođe, a naša sljedeća stanica biće groblje, tamni kabur.Možeš li garantovati da ćeš biti živ i da te smrt neće zadesiti, a možda čak u trenutku dok ovo čitaš?! A kada duša dopre do ključnih kosti tada je kasno za pokajanje.

Kaže Uzvišeni:
„ Pazi! Kada duša dopre do ključnih kosti , i vikne se: 'Ima li vidara?' i on se uvjeri da je to čas rastanka, i noga se uz nogu savije, toga dana će Gospodaru tvome priveden biti: 'Nije vjerovao, nije klanjao, nego je poricao i leđa okretao, a onda svojima bahato odlazio.' Teško tebi! Teško tebi! I još jednom: Teško tebi! Teško tebi! Zar čovjek misli da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarati? “ (Kur'an 75:26-36)

„I vratite se Gospodaru svome i pokorite Mu se prije nego što vam kazna dođe, -poslije vam niko neće u pomoć priskočiti.“ (Kur'an 39:54)

„ Kad čovjeka kakva nevolja snađe, Nama se moli; a kad mu Mi poslije blagodat pružimo, onda govori: 'Ovo mi je dato zato što sam to zaslužio.' A nije tako, to je samo kušnja, ali većina njih ne zna. “
(Kur'an 39:49)

Ne dozvoli šejtanu da te zavodi. Bori se protiv svojih prohtijeva. Znaj da ćeš samo u islamu naći potpunu sreću i smiraj za tvoju dušu i tijelo.

Kaže Uzvišeni Allah u Kur’anu:
„ Tako mi vremena - čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra dijela čine , i koji jedni drugima istinu preporučuju, i koji jedni drugima strpljivost preporučuju. “
(Kur’an 103:1-3)

Pokaj se Allahu zbog svojih grijeha koje si počino i vrati Mu se iskreno, a Allah prima pokajanje i On je milostiv.

„ Reci: 'O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv. “ (Kur'an 39:53)

„ I slijedite ono najljepše, ono što vam Gospodar vaš objavljuje, prije nego što vam iznenada kazna dođe, za čiji dolazak nećete znati. Da čovjek ne bi uzviknuo: 'Teško meni, koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio, čak sam se i izrugivao! “ (Kur'an 39:55-56)


MirisLjiljana

Web stranice

ISLAMSKE TEME40 Hadisa o Ramazanu

73 Hadisa Allahovog Poslanika Muhammeda a.s.

60 Nacina Brisanja Grijeha

Lijepa Allahova Imena

Zelis Li

Buket Ruza

Dzennet

Gospodaru moj

Poucne price

Blagodati i koristi sadake

Vjernice u Dzennetu

Najpravedniji covjek

Mdrosti

Dove

Savjet sestri

Savjeti za uspijeh u braku

Ilahije

Ne budi tuzan , Allah je s tobom

Vrijednost sure Ihlas

Lejletu-L- Kadr

Galerija Slika

Selam islamski pozdrav

15 Razloga da se ne gubi vrijeme

Edeb prema Poslaniku, s.a.v.s.

Allahova Velicina

Bajram Serif Mubarek Olsun

Dova pri ulasku u stan (kucu)

Uputa tragaocima pravog puta

25 dova iz Kur’an-i-kerima

Uzroci srece i obiljezja sretnih

Svijet Casnih Meleka

Spominjanje Allaha dž.š

35 Vrijednosti Kelimetul-Tevhida

Deset stvari za koje te Allah nece pitati

Islamski bonton ophodjenja prema roditeljima

Jetimi

Da li trebamo sakriti mahanu brata muslimana ?

Selam Alejkum

Poziv u Dzennet

Neke blagodati vjere Islama

Transkripcija Kur'anskih suri

Fadileti i koristi vjerovanja u Allahovo određenje

Jedan dan sa Allahovim Poslanikom s.a.v.s.

Poslanikove supruge i razlozi njegova višeženstva

Tajne liječenja hurmama

Odabrane Poslanikove dove

Namaz

31 savjet o dobrocinstvu prema roditeljima

Volim te u ime Allaha s.w.t.

Volim te u ime Allaha

Sura Al-Fatiha

Biserje naše povijesti

Sta trebamo uraditi prije odlaska na spavanje

Slijedimo naseg Miljenika Muhammeda s.a.w.s

Blagost i ostavljanje srdžbe

IMENA I NAZIVI KUR'ANA A.Š.

Kako Zaraditi Dzennet

Zelite li sebi ovakav zavrsetak

Razgovor Poslanika Muhammeda a.s. s njegovim ashabima r.a.

Jeli vas dom - islamski dom

Djela kojima Allah swt brise grijehe

ZAŠTO TE VRIJEĐAJU, O BOŽIJI POSLANIČE?

Gdje je sve propisano učiti Salevate

Sa malo zahmeta do - Allahovog - rahmeta

Gospodaru moj, uvedi Salima u okrilje Svoje milosti!!!

272 kratke zanimljivosti o islamu

Gospodaru moj, Ti usliši molbu moju!

LJUBAV PREMA ALLAHU dž.š.

ISTINSKA LJUBAV PREMA ALLAHU DŽ.Š.

STVARI KOJE POMAŽU U POSTIZANJU LJUBAVI PREMA ALLAHU DŽ.Š.

Ne tuguj jer Gospodar tvoj grijehe prasta i pokajanja prima

Kako zaradio tako i potrosio

Od rođenja pa do smrti

Kako iskoristiti deset dana zul-hidžeta

O kurbanu

Lijepe islamske navike

Bajram Serif Mubarek Olsun

Moral i ponasanje

Džennet - njegove vrijednosti i ljepote

KORISTI OD LIJEPOG AHLAKA

POMOZIMO ELMI BOŠKAILO U IME ALLAHA!!!

20 kratkih zanimljivosti o islamu

Med kao lijek

S.O.S PALESTINA-POMOZIMO NAROD PALESTINE

Ljubav učenja Kur`ana

Imena Dženneta

Imena sudnjeg dana

Savjeti za dobro druzenje

Faktori šejtanske nemoći

KAZIVANJA POKAJNIKA

DVIJE OSOBE

Zavidnost

Kralj i Melek smrti

Mali Tahir

Ispovijest zene koja nije mogla vidjeti Kabu

100 načina kako pomoći Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Domen pojedinca 26/100

Na domenu porodice i zajednice 38/100

U domenu obrazovanja i onih u njemu 49/100

Među vođama, daijama i studentima 65/100

Na području sredstava informisanja i naučnih kružoka: 77/100

Na području dobrotvornih i misionarskih organizacija 84/100

Na području interneta i među vlasnicima internet stranica (kao i administratorima i moderatorima foruma i sl.) 90/100

Na stepenu bogatih i islamskih vlasti 99/100

GRIJESI I KAJANJE

Kako biti uspješan muž

BLAGODATI KUR’ANA

Najbolje Dove

Ogranci imana

To je Allah swt

Dzennet

Susret sa Gospodarem

Moral i ponasanje

ALLAHOVA DZ.S MILOST

KUDSI HADISI - hadisi u kojima se nalazi Allahov govor

I vidio sam covjeka od mog ummeta...

GRIJEŠENJE I OPROST MEĐU BRAĆOM

Drugome traži trn u oku, a u svome ne vidi gredu!?

Vrijednost pojedinih sura

Allahova swt plemenitost

Na putu ka Allahu

SEJTANOVA ISPOVIJEST

Dijalog o ženi

Osam mes'ela za 33 godine

Zanimljivosti o islamu

Tvoja majka

Ocekuj najljepse od Allaha s.w.t

Znakovi lijepog zavrsetka

Razgovor sa suzom

Jetim >> siroče <<

Deset različitih fraza koje lahko vode u Džennet


MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
881895

Powered by Blogger.ba