MirisLjiljana

.

20.09.2008.

Dzennet

                            Kako do kuce u Dzennetu

 

Od Ebu Umame, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: ''Ko ostavi raspravu, makar bio u pravu, ja mu garantiram dvorac na perivoju Dženneta. Ko ostavi laž, čak i kada se šali, ja mu garantiram dvorac u središtu Dženneta. A ko popravi svoje ponašanje, ja mu garantiram dvorac u najvišem dijelu Dženneta''

*

Od Abdullaha b. Omera prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''Ko uđe na pijacu pa kaže: "La ilahe illallahu vahdehu la šerikeleh, lehul-mulku, ve lehul-hamdu, juhji ve jumitu ve huve hajjun la jemutu, bi jedihil-hajru, ve hu ve ala kulli šej-in kadir", Allah će mu upisati hiljadu hiljada dobrih djela i obrisati mu isto toliko grijeha, i podići ga za isto toliko stepeni, i sagraditi mu kuću u Džennetu.'' (Tirmizi, br. 3429, Ahmed, 1/47)

*

Od Ummu Habibe, r.a., prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''Ko u noći i danu klanja dvanaest rekata (sunneta), bit će mu sagrađena kuća u Džennetu: četiri rekata prije podne-namaza i dva poslije, dva rekata poslije akšama, dva poslije jacije i dva prije sabaha.'' (Muslim, br. 728, i sabirači Sunena)

*

Prenosi Aiša, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''Ko popuni prazninu (u saffu), Allah mu sagradi kuću u Džennetu i podigne ga za jedan stepen.'' (Vidjeti: Es-Sahiha, br. 1892.)

*

Od Muaza b. Enesa el-Džuhenija, r.a., prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''Ko prouči Kul-huvallahu ehad deset puta, Allah će mu u Džennetu sagraditi dvorac.''

*

Od Ebu Muse el-Eš'arija, r.a., prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s.  rekao: ''Kada robu umre dijete, Allah upita meleke: 'Jeste li usmrtili dijete Moga roba?' Oni odgovaraju: 'Jesmo.' Allah ih opet upita: 'Jeste li uzeli plod njegovog srca?' Meleki odgovaraju: 'Jesmo.' On ih opet pita: 'Š ta je rekao Moj rob?' Oni rekoše: 'Zahvalio Ti je i rekao: Inna lillahi ve inna ilejhi radži'un "“ Mi smo Allahovi i Njemu se vraćamo.' Na to im Allah govori: 'Napravite Mome robu kuću u Džennetu i nazovite je kuća zahvalnosti.''' (Tirmizi)

*

Od Osmana, r.a., prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: '' Ko sagradi džamiju, želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo, Allah će mu zbog toga u Džennetu sagraditi kuću poput nje.'' (Buhari, 450; Muslim, 533; i mnogi drugi.)

*

Kaže Poslanik, s.a.v.s.: ''Džennetska zdanja su od zlatnih i srebrenih cigli koje su povezane malterom od miska najljepšeg mirisa, njegov šljunak je od rubina i bisera, a prostirke su od šafrana...'' (Tirmizi 2526; šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u Sahihul-Džami'u, br. 3116.)

                               

  


 

Od Mu'aza b. Dzebela, r.a. se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.w.s., rekao: "Stanovnici Dzenneta ce u Dzennetu uci golobradi, bez dlaka po tijelu i sa surmom podvucenim ocima u dobi od trideset i tri godine."

*

U hadisu koji prenosi Ebu Hurejre stoji jos: U liku svoga oca Adema koji je bio visok sezdeset arsina."

*

Od Ebu Hurejre r.a., se takodjer, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.w.s. rekao: "Prva skupina koja ce uci u Dzennet bice poput Mjeseca u noci ustapa. Oni koji budu ulazili iza njih blistace poput najsjajnije zvijezde na nebu. U njemu nece ni malu ni veliku nuzdu obavljati, niti se oseknjivati niti pljuvati. Cesljevi ce im biti od zlata, a znoj ce im mirisati poput mosusa. Mengele ce im biti od alojeva drveta. Zene ce im biti djevice crnih krupnih ociju. Bice slozni svi kao jedan i imace lik njihova oca Adema, sezdeset arsina visokog od zemlje."

*

U hadisu koji prenosi el-Bera' b. 'Azib stoji: "Allahovu poslaniku, s.a.w.s., jednom prilikom je bila poklonjena svilena haljina, pa su se poceli diviti kako je njezna i mekana, na sto je Allahov poslanik s.a.w.s., rekao: "Divite se ovome? Mehrama sa'd b. Mu'aza u Dzennetu je ljepsa od ovoga." Tj. mahrama kojom ce stanovnici Dzenneta brisati ruke, ljepsa je od najluksuznije odjece koju na ovom svijetu nose vladari.

 *

U Taberanijevom Mu´dzemu se spominje da je Ummu Seleme upitala: "Boziji Poslanice, objasni mi Allahove rijeci: ´Krupnooke zene.´"
Rekao je: "Hurije bijelog tena, krupnih ociju. Njihova kosa im pristaje uz tijelo kao orlu krila."

*

"Rekoh mu (Ummu Seleme): ´Protumaci mi Allahove rijeci: ´Slicne biseru u skoljkama skrivenom´(El-Vakia, 23), a on rece: ´Njihova cistoca je poput bisera u skoljkama koje ruke nisu dotakle.´"

*

Zatim ga upita: "Protumaci mi Allahove rijeci: ´U njima ce biti ljepotica naravi divnih´" (Er-Rahman, 70), a on joj odgovori: "Divnih naravi i prelijepih lica." ´Kao da su one jaja pokrivena´" (Es-Saffat, 49), a on joj rece: "Njihova njeznost je poput njeznosti opne unutar jajeta ispod ljusture." ´Milim muzevima njihovim, i godina istih´" (El-Vakia, 37), a on odgovori: "To su one koje su umrle na dunjaluku kao sijede i slabe starice, a koje ce Allah prozivjeti i uciniti ih mladim i nevinim, milim i dragim u istoj dobi."

*

"Obavijesti me o rijecima Uzvisenog Allaha:

"Obavijesti me o rijecima Uzvisenog Allaha:

*

"Onda sam upitala: ´Allahov Poslanice, jesu li bolje dunjalucke zene ili dzennetske hurije?´
On odgovori: ´Dunjalucke su zene bolje od hurija onoliko koliko je bolja vanjska odjeca od unutarnje.´"

*

"Ja sam upitala:´Allahov Poslanice, zbog cega je tako?´
On odgovori:
´Zbog njihovog namaza i posta i drugih ibadeta Uzvisenom Allahu. Allah ce im podariti svjetlo na licima, obuci ih u svilu, bit ce svijetlog tena, zelene odjece, zhutog nakita. Biserne mangale i cesljevi su im zlatni. Reci ce one: ´Mi smo vjecne i nikad necemo umrijeti, bit cemo ugodne i nikad necemo poruzniti. Mi smo stalno naseljene, nikad necemo napustiti mjesto boravka. Mi smo zadovoljne i nikad se necemo naljutiti - blago li onima kojima pripadnemo i blago onome ko bude nas.´´"

*

"Upitala sam: ´Allahov Poslanice, ima zena koje budu dva, tri, pa i cetiri puta udavane, pa umru, udju u Dzennet, a za njima udju i njihovi muzevi, pa kojem ce muzu pripasti?´
On rece: ´O Gospodaru, ovaj se najbolje odnosio prema meni, pa mi ga opet podari.´ ´O Ummi Selemo, ona ce birati i izabrati onoga koji bude najboljeg morala i reci ce:O Ummi Selemo, lijep moral je pobjednik i ovog i onog svijeta.´"

*

 

A za onoga koji se stajanja pred Gospodarom svojim bojao, biće dva perivoja -
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -
puna stabala granatih
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -
u kojima će biti dva izvora koja će teći -
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -
u njima će od svakog voća po dvije vrste biti
-
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
Odmaraće se na posteljama čije će postave od kadife biti, a plodovi u oba perivoja nadohvat ruke će stajati
-
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
U njima će biti one koje preda se gledaju, one koje, prije njih, ni čovjek ni džin nije dodirnuo -
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
biće kao rubin i biser -
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?!
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
Osim ta dva, biće još dva neznatnija perivoja -
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -
modrozelena -
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -
sa izvorima koji prskaju, u svakom -
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
u njima će biti voća, i palmi - i šipaka -
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
u njima će biti ljepotica naravi divnih -
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -
hurija u šatorima skrivenih -
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -
koje prije njih ni čovjek ni džin nije dodirnuo -
pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
Oni će biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekrivena ćilimima čarobnim i prekrasnim. (Ar-Rahman, 46-76)

*

 

Od Ebu Musa'a el-Es'arije se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.w.s., rekao: Vjernik ce u Dzennetu imati sator od iskruzenog bisera, dugog sezdeset milja. U njemu ce vjernik imati zene koje ce obilaziti, a da jedna drugu nece vidjeti."

*

Od Enesa b. Malika se prenosi da je upitan: "Sta je to Kevser?" Allahov poslanik s.a.w.s., odgovorio: "To je rijeka u Dzennetu koju je Allah meni dao. Bjelja je od mlijeka a sladja od meda. U njoj ce biti i ptica ciji su vratovi poput vratova deva." Na to je Omer rekao: "Znaci da su kao ugojene prepelice?" pa je Allahov poslanik s.a.w.s., rekao: "Ukus im je jos ljepsi."

*

 

Dobri će, zaista, u nasladama boraviti. Sa divana gledati, na licima njihovim prepoznaćeš radost sretna života, daće im se pa će piće zapečaćeno piti, čiji će pečat mošus biti - i neka se za to natječu oni koji se hoće natjecati! - pomiješano sa vodom iz Tesnima će biti, sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti. (El-Mutaffifun, 22-28)

*

Ebu Derda', r.a., u vezi s rijecima Uzvisenog: čiji će pečat mošus biti je rekao: "To je pice bijelo poput srebra koje ce na kraju piti. Ono je toliko mirisno da, kada bi neko sa ovoga svijeta u njega zamocio ruku pa je poslije izvadio, ne bi na ovom svijetu ostalo zivo bice, a da ne bi taj miris osjetilo."

*

 A oni koji su se Allaha bojali, oni će na sigurnu mjestu biti, usred bašči i izvora, u dibu i kadifu obučeni i jedni prema drugima. Eto, tako će biti i Mi ćemo ih hurijama, krupnih očiju, ženiti. U njima će moći bezbjedno koju hoće vrstu voća tražiti; u njima, poslije one prve smrti, smrt više neće okusiti i On će ih patnje u ognju sačuvati, blagodat će to od Gospodara tvoga biti; to će, zaista, biti uspjeh veliki! (Duhan, 51-57)

*

 Od Ebu Hurejre, r.a. se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.w.s. rekao: "Prva skupina koja ce uci u Dzennet je poput Mjeseca u noci ustapa, a oni koji su odmah iza njih bice kao najsjajnija zvijezda na nebu. Svako ce od njih imati po dvije zene, hurije, cija ce se srz potkoljenica vidjeti kroz meso. U Dzennetu nece biti neozenjenih.

*

 "Kada Allaha molite, molite Ga za Firdevs, jer je to sredina Dzenneta i najvisi dio Dzenneta, iznad koga je Ars Milostivog iz koga izviru Dzennetske rijeke"

*

Molimo Uzvisenog Allaha da nas uvede u najljepsi dio Dzenneta - Dennetul-Firdevs. Amin!

 

Ibn-Dzerir je zabiljezio sljedece predanje od Vehba b. Munebbiha: "U Dzennetu, uistinu, ima drvo koje se zove Tuba. Jahac putuje u njegovom hladu sto godina i ne prode ga. Njegov cvat je tanka tkanina. Njegovi su listovi ogrtaci. Njegove grane su amber. Njegova dolina je safir. Njegova zemlja je kamfor. Njegovo blato je misk. Iz njegova korijena izviru rijeke vina, mlijeka i meda. Ono je mjesto okupljanja stanovnika Dzenneta. I tako, dok su oni bili okupljeni na tom mjestu, dosli su meleki....

*

... od njihova Gospodara vodeci rasne konje zauzdane lancima od zlata. Lica su im od ljepote sijala kao svjetiljke. Njihova je dlaka njezna kao mir'izijska svila. Na njima su sedla cije su ploce od safira, njegove strane su od zlata. Njihovi pokrivaci su od dibe i kadife. Oni ce im narediti da kleknu i reci ce: Uistinu nas je nas Gospodar poslao vama da ga posjetite i poselamite.

*

Pa ce oni uzjahati. Oni su brzi od ptice, ugodniji od postelje i kasaju bez napora. Covjek putuje pored svoga brata, sa njim razgovara i prica, a da uho jedne jahalice ne dodiruje uho druge jahalice, niti prsa jedne jahalice prsa druge. Cak se i drvo skloni s njihovog puta, da ne bi razdvojilo covjeka od njegova brata.

*

Tako ce doci Milostivom Samilosnom i On ce im otkriti svoje plemenito lice da Ga vide,reci ce: Allahu ti si selam, od Tebe je selam i Ti zasludujes velicanstvo i plemenitost. Tada ce Uzviseni reci: Ja sam selam i od Mene je selam i vi ste zasluzili Moju milost i ljubav. Neka su dobrodosli Moji robovi koji su se Mene bojali kad su bili sami i pokoravali se Mojoj naredbi. Oni ce reci: Gospodaru, mi Te nismo obozavali onoliko koliko zasluzujes da budes velican, pa daj nam dopustenje za sedzdu da Ti je pred Tobom ucinimo.

*

Tada ce Allah reci: Ovo, uistinu nije kuca obozavanja niti napora, nego kuca vlasti i uzivanja. Ja sam vas uistinu oslobodio napora obozavanja, pa Me pitajte sto zelite. Svako od vas ima svoju zelju. Oni ce ga pitati, tako da ce covjek sa najmanjom zeljom kazati: Gospodaru, ljubitelji dunjaluka takmicili su se u njemu pa im je bilo tijesno.

*

Gospodaru daj mi isto sto su oni imali od dana kada si dunjaluk stvorio do vremena kada si dunjaluk zavrsio. Allah Uzviseni ce reci: Zelje su ti male i trazis manje nego sto si zasluzio. Ovo ti je od Mene, jer u Mome davanju nema pomanjkanja niti manjkavosti. Zatim ce reci: Pokazite Mojim robovima do cega zelje u dusama njihovim nisu doprle. Medu onim sto ce biti izlozeno bit ce tegleci konji u parovima. Na svaka cetiri bit ce lezaj od jednog safira. Na svakom ce lezaju biti kupola od livenog zlata.

*

Pod svakom ce kupolom biti dzennetska prostirka i dvije hurije. Na svakoj huriji ce biti dvije dzennetske haljine. U dzennetu nece biti boje, a da se na njima ne nalazi niti mirisa, a da se u njih nije upio. Svjetlost njihova lica osvjetljava dubinu kupole, tako da onaj ko ih vidi misli da su one van kupole. Mozdina njihovih kostiju vidi se odozgo kao bijela nit u crvenom safiru.

*

One smatraju da je on vrijedniji od svoje supruge kao sto je Sunce vrednije od kamena, ili jos vise, a i on misli o njima isto. Zatim ce uci kod njih i one ce ga pozdraviti, ljubiti u grliti govoreci mu: Nismo znale da ce Allah ovako nesto (lijepo) stvoriti. Zatim ce narediti melekima da poredani u redove putuju sa njima u Dzennetu dok svako od njih ne dode svome mjestu boravka koje mu je pripremljeno."

 

                                                                     Posljednji Dzenetlija

 

Izaci ce jedan covjek iz dzehennema (poslije kazne koju je zasluzio svojim grjesenjem) pa ce reci: Gospodaru, udalji moje lice od Vatre, jer me je uistinu njen vjetar zatrovao, urezilio i upropastio, a njen plamen, sagorijevanje i vrucina su me spalili. Zatim ce moliti Allaha, koliko to Allah htjedne. Nakon toga ce Uzviseni Allah dz.s. reci: Ako udovoljim tvojoj molbi, hoces li...

*

... obecati da neces traziti nista drugo? Tada ce covjek reci: Obecavam da necu traziti nista drugo. Allah ce tada ispuniti svoje ugovore i obecanja koliko htjedne i udaljice mu lice od Vatre. Kada se covjek nakon toga okrene Dzennetu i ugleda ga, zasutjet ce, koliko to Allah htjedne, a zatim ce reci: Gospodaru, priblizi me do Dzennetskih vrata.

*

Allah ce ga tada upitati: Zar ti nisam dao sve sto si trazio i zar mi nisi obecao da neces nista vise traziti od onoga sto sam ti dao. Jadan li si, covjece, koliko li si samo vjeroloman! Covjek ce reci: Gospodaru - pa ce se umiljavati Allahu sve dok mu Allah ne rekne: Obecavas li Mi, ako ti to dadnem, da vise nista neces traziti? Reci ce: Necu, tako mi Tvoje velicanstvenosti. Allah ce i tada udovoljiti njegovoj molbi i dovesce ga do Dzennetskih vrata.

*

Kada dode do Dzennetskih vrata, otvorit ce mu se Dzennet pa ce vidjeti njegove ljepote i uzivanja. Tada ce zasutjeti, koliko Allah htjedne, a zatim ce reci: Gospodaru uvedi me u Dzennet! Allah ce mu tada reci: Zar se nisi obavezao i dao obecanje da neces nista vise traziti nakon onoga sto sam ti dao? Jadan li si, covjece, koliko li si samo vjeroloman. Covjek ce tada reci: Gospodaru, ne ucini da budem najnesretniji covjek! Neprestano ce moliti Allaha sve dok mu se Allah ne nasmije.

*

Kada mu se Allah nasmije reci ce: Udji u Dzennet! Kada ude u Dzennt Allah ce mu reci: Pozeli sta zelis?! Trazice od Allaha i izrazavace svoje zelje tako da ce ga Allah podsjecati na odredjene blagodati. Kada prestanu njegove zelje, Allah ce mu reci: Sve sto si pozelio imaces, i jos toliko.

*

Ata b. Jezid kaze: Ebu Seid el-Hudri je sjedio ne reagujusi na hadis koji je prenio Ebu Hurejre. Kada je Ebu Hurejre citirao da je Uzviseni Allah, , rekao spomenutom covjeku u hadisu - i jos toliko - Ebu Se'id je rekao: I jos toliko deset puta, Ebu Hurejre. Ebu Hurejre je rekao: Ja sam zapamtio samo - imaces to - ili - i jos toliko. Ebu Se'id je rekao: Svjedocim da sam zapamtio od Allahovog Poslanika, savs, njegov govor - imaces to i jos deset puta toliko.

*

Ebu Hurejre je rekao: To ce biti posljednji covjek koji ce uci u Dzennet. 

 

MirisLjiljana
<< 09/2008 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Web stranice

ISLAMSKE TEME40 Hadisa o Ramazanu

73 Hadisa Allahovog Poslanika Muhammeda a.s.

60 Nacina Brisanja Grijeha

Lijepa Allahova Imena

Zelis Li

Buket Ruza

Dzennet

Gospodaru moj

Poucne price

Blagodati i koristi sadake

Vjernice u Dzennetu

Najpravedniji covjek

Mdrosti

Dove

Savjet sestri

Savjeti za uspijeh u braku

Ilahije

Ne budi tuzan , Allah je s tobom

Vrijednost sure Ihlas

Lejletu-L- Kadr

Galerija Slika

Selam islamski pozdrav

15 Razloga da se ne gubi vrijeme

Edeb prema Poslaniku, s.a.v.s.

Allahova Velicina

Bajram Serif Mubarek Olsun

Dova pri ulasku u stan (kucu)

Uputa tragaocima pravog puta

25 dova iz Kur’an-i-kerima

Uzroci srece i obiljezja sretnih

Svijet Casnih Meleka

Spominjanje Allaha dž.š

35 Vrijednosti Kelimetul-Tevhida

Deset stvari za koje te Allah nece pitati

Islamski bonton ophodjenja prema roditeljima

Jetimi

Da li trebamo sakriti mahanu brata muslimana ?

Selam Alejkum

Poziv u Dzennet

Neke blagodati vjere Islama

Transkripcija Kur'anskih suri

Fadileti i koristi vjerovanja u Allahovo određenje

Jedan dan sa Allahovim Poslanikom s.a.v.s.

Poslanikove supruge i razlozi njegova višeženstva

Tajne liječenja hurmama

Odabrane Poslanikove dove

Namaz

31 savjet o dobrocinstvu prema roditeljima

Volim te u ime Allaha s.w.t.

Volim te u ime Allaha

Sura Al-Fatiha

Biserje naše povijesti

Sta trebamo uraditi prije odlaska na spavanje

Slijedimo naseg Miljenika Muhammeda s.a.w.s

Blagost i ostavljanje srdžbe

IMENA I NAZIVI KUR'ANA A.Š.

Kako Zaraditi Dzennet

Zelite li sebi ovakav zavrsetak

Razgovor Poslanika Muhammeda a.s. s njegovim ashabima r.a.

Jeli vas dom - islamski dom

Djela kojima Allah swt brise grijehe

ZAŠTO TE VRIJEĐAJU, O BOŽIJI POSLANIČE?

Gdje je sve propisano učiti Salevate

Sa malo zahmeta do - Allahovog - rahmeta

Gospodaru moj, uvedi Salima u okrilje Svoje milosti!!!

272 kratke zanimljivosti o islamu

Gospodaru moj, Ti usliši molbu moju!

LJUBAV PREMA ALLAHU dž.š.

ISTINSKA LJUBAV PREMA ALLAHU DŽ.Š.

STVARI KOJE POMAŽU U POSTIZANJU LJUBAVI PREMA ALLAHU DŽ.Š.

Ne tuguj jer Gospodar tvoj grijehe prasta i pokajanja prima

Kako zaradio tako i potrosio

Od rođenja pa do smrti

Kako iskoristiti deset dana zul-hidžeta

O kurbanu

Lijepe islamske navike

Bajram Serif Mubarek Olsun

Moral i ponasanje

Džennet - njegove vrijednosti i ljepote

KORISTI OD LIJEPOG AHLAKA

POMOZIMO ELMI BOŠKAILO U IME ALLAHA!!!

20 kratkih zanimljivosti o islamu

Med kao lijek

S.O.S PALESTINA-POMOZIMO NAROD PALESTINE

Ljubav učenja Kur`ana

Imena Dženneta

Imena sudnjeg dana

Savjeti za dobro druzenje

Faktori šejtanske nemoći

KAZIVANJA POKAJNIKA

DVIJE OSOBE

Zavidnost

Kralj i Melek smrti

Mali Tahir

Ispovijest zene koja nije mogla vidjeti Kabu

100 načina kako pomoći Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Domen pojedinca 26/100

Na domenu porodice i zajednice 38/100

U domenu obrazovanja i onih u njemu 49/100

Među vođama, daijama i studentima 65/100

Na području sredstava informisanja i naučnih kružoka: 77/100

Na području dobrotvornih i misionarskih organizacija 84/100

Na području interneta i među vlasnicima internet stranica (kao i administratorima i moderatorima foruma i sl.) 90/100

Na stepenu bogatih i islamskih vlasti 99/100

GRIJESI I KAJANJE

Kako biti uspješan muž

BLAGODATI KUR’ANA

Najbolje Dove

Ogranci imana

To je Allah swt

Dzennet

Susret sa Gospodarem

Moral i ponasanje

ALLAHOVA DZ.S MILOST

KUDSI HADISI - hadisi u kojima se nalazi Allahov govor

I vidio sam covjeka od mog ummeta...

GRIJEŠENJE I OPROST MEĐU BRAĆOM

Drugome traži trn u oku, a u svome ne vidi gredu!?

Vrijednost pojedinih sura

Allahova swt plemenitost

Na putu ka Allahu

SEJTANOVA ISPOVIJEST

Dijalog o ženi

Osam mes'ela za 33 godine

Zanimljivosti o islamu

Tvoja majka

Ocekuj najljepse od Allaha s.w.t

Znakovi lijepog zavrsetka

Razgovor sa suzom

Jetim >> siroče <<

Deset različitih fraza koje lahko vode u Džennet


MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
881895

Powered by Blogger.ba