MirisLjiljana

.

19.09.2008.

~*~ Zelis Li ~*~

 

                                           

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Zelis li da budes u Allahovoj blizini?
Najblize je rob svome Gospodaru kada je na sedzdi pa cinite tada dovu (hadis)

-Zelis li da imas nagradu hadzdza?
Umra obavljena u mjesecu ramazanu vrijedi koliko hadz (hadis)

-Zelis li kucu u dzennetu?
Ko sagradi dzamiju Allah ce mu dati istu u dzennetu (hadis)

-Zelis li da dobijes Allahovo zadovoljstvo?
Allah je zadovoljan svojim robom koji kad nesto pojede ili popije zahvali se Njemu na tome (hadis)

-Zelis li da ti dova bude primljena?
Dova izmedu ezana I ikameta se ne odbija (hadis)

-Zelis li da ti se pise nagrada posta cijele godine?
Post tri dana svakog mjeseca jednak je postu cijele godine (hadis)

-Zelis li da ti se dobra djela ne prekinu tvojom smrcu?
Kada covjek umre djela mu se prekinu osim u tri slucaja: trajna sadaka, korisno znanje I pobozno dijete koje mu dovu cini? (hadis)

-Zelis li da imas dzennetsko blago?
La havle we la kuvvete illa billa (hadis)

-Zelis li da imas nagradu ibadeta cijele noci?
Ko klanja jaciju u dzematu kao da je klanjao pola noci, a ko klanja sabah u dzematu kao da je klanjao cijelu noc? (hadis)

-Zelis li da proucis 1/3 kur'ana u minuti?
Sura Ihlas vrijedi koliko trecina kur'ana (hadis)

-Zelis li da ti tas dobrih djela bude tezi od tasa losih djela na vagi?
Subhanellahi we bihamdihi, Subhanellahi-l- azim (hadis)

-Zelis li da ti Allah podari bereket u imetku I da ti se zivot produzi?
Ko hoce da mu Allah podari bereket u imetku I da mu se zivot produzi neka brine o rodbinskim vezama (hadis)

-Zelis li da Allah voli susret s tobom?
Ko bude volio susret s Allahom, Allah ce voljeti susret s njim (hadis)

-Zelis li da budes u Allahovoj zastiti?
Ko klanja sabah, on je u Allahovoj zastiti (hadis)

-Zelis li da te Allah blagoslovi?
Ko donese salavat na mene ( Poslanika s.a.v.s.) Allah ce ga blagosloviti deset puta (hadis)

-Zelis li da te Allah podigne na visok stepen na dunjaluku?
Niko se ne ponasa skromno, a da ga Allah ne uzdigne na visok stepen (hadis)

-Zelis li da te Allah udalji od vatre 70 godina?
Ko bude postio, u ime Allaha, jedan dan, Allah ce ga udaljiti od vatre 70 godina (hadis)

                                                  

19.09.2008.

~*~ Lijepa Allahova Imena ~*~

                                                                             

Božije ime je Allah. Ono označava Istinitog i Jedinog Boga, Stvoritelja i Vladara svih svjetova. Pored ovog imena koje se najčešće spominje, postoje i druga Allahova lijepa imena koja se jednim imenom zovu El-esmau-l-husna.

U Kur`anu se navodi: Allah ima svoja lijepa imena, pa Ga po njima zovite.(El-A`raf, 180)
Allah, drugog boga osim Njega nema, najljepša imena ima.
( Kur'an, 8 : 20 )

On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena.
( Kur'an, 59 : 24 )


Muhammed a.s. kaže da Allah dž.š. ima 99 imena. Onaj ko ih “dostigne” ući će u Džennet.
"Zaista Allah ima 99 imena, ko god ih nauči napamet ući će u Džennet."
(Buharija)
Lijepa Allahova imana, označavaju atribute Uzvišenog Allaha, kao što su:

1. Allah - Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema
2. Er-Rahman - Blagi
3. Er-Rahim - Milostivi
4. EI-Meliku - Vladar
5. EI-Kuddusu - Sveti
6. Es-Selamu - Čist od mana, Mir, Sigurnost
7. EI-Mu'minu - Koji potvrđuje obećanja, Vjerni, Zaštičujući, Pouzdani
8. EI-Muhejminu - Koji daje sigurnost
, Zaštitnik, Svjedok
9. EI-Azizu - Koji sve pazi i prati, Svemoćni, Neodoljivi
10. EI-Džebbaru - Snažni
11. EI-Mutekebbiru - Silni
12. EI-Haliku - Stvaralac
13. EI-Bari'u - Koji divno stvara

14. EI-Musavviru - Koji likove daje
15. EI-Gaffaru - Koji mnogo prašta
16. EI-Kahharu - Koji nadvladava
17. EI-Vehhabu - Koji mnogo poklanja, Milostivi Darivatelj
18. Er-Rezzaku - Koji obilnu opskrbu daje

19. EI-Fettahu - Koji sve rješava i otvara, Neprestani donositelj pravde
20. EI-Alimu - Koji sve zna

21. EI-Kabidu - Koji steže, Onaj koji pamti i opoziva
22. EI-Basitu - Koji pruža, Onaj koji naprestano uvećava svoju milost
23. EI-Hafidu - Koji spušta , Onaj koji unižava
24. Er-Rafiu - Koji diže, Onaj koji uzdiže
25.
EI-Muizzu - Koji uzvisuje, Onaj koji daje moć i štovanje
26.
EI-Muzillu - Koji ponizuje
27. Es-Semiu - Koji sve čuje
28. EI-Besiru - Koji sve vidi
29. EI-Hakemu - Sudac
30. EI-Adlu - Pravedni
31. EI-Latifu - Dobri
32. EI-Habiru - O svemu obaviješteni
33. EI-Halimu – Blagi, Strpljivi
34. EI-Azimu - Veliki , Neizmjerni
35. EI-Gaffuru - Koji prašta
36. Eš-Šekuru - Koji je zahvalan
37. EI-Alijju – Visoki, Uzvišeni
38. EI-Kebiru - Veliki
39. EI-Hafizu - Koji čuva, Čuvar onih koje je odlučio spasiti
40. EI-Mukitu - Koji pazi i uzdržava, Hranitelj, Onaj koji ima vlast

41. EI-Hasibu - Koji obračun svodi
42. EI-Dželilu - Veličanstveni
43. EI-Kerimu - Plemeniti
44. Er-Rekibu - Koji motri na svaki pokret, Budni
45. EI-Mudžibu - Koji molbe prima
46. EI-Vasiu - Koji milošću i znanjem sve obuhvata
47. EI-Hakimu - Mudri
48. EI-Vedudu - Koji voli, Omiljeni
49. EI-Medžidu - Slavljeni
50. EI-Baisu - Koji proživljuje
51. Eš-Šahidu - Koji je o svemu svjedok
52. EI-Hakku - Vrhovna Istina
53. EI-Vekilu - Sveopći Staratelj
54. EI-Kavijju - Moćni
55. EI-Metinu - Čvrsti
56. EI-Velijju - Zaštitnik
57. EI-Hamidu - Hvaljeni
58. EI-Muhsi - Koji i sitnice obuhvata i broj im zna
59. EI-Mubdiu - Koji je početni Stvaralac
60. EI-Muidu - Konačni proživitelj

61. EI-Muhji - Koji život daje
62. EI-Mumitu - Koji smrt daje
63. EI-Hajju - Živi
64. EI-Kajjiimu - Koji sve obdržava
65. EI-Vadžidu - Imućni
66. EI-Madžidu - Slavni
67. EI-Vahidu - Jedini
68. Es-Samedu - Kome se svako obraća
69. EI-Kadiru - Svemoćni
70. EI-Muktediru - Koji sve može
71. EI-Mukaddimu - Koji unapređuje
72. EI-Mu'ehhiru - Koji zapostavlja
73. EI-Evvelu - Prvi
74. EI-Ahiru - Posljednji
75. Ez-Zahiru - Jasni
76. EI-Batinu - Skriveni
77. EI-Valiju - Koji upravlja
78. EI-Mutealiju - Svevišnji
79. EI-Berru - Dobročinitelj
80. Et- Tevvabu - Koji kajanje uslišava
81. EI-Muntekimu - Koji ne ostaje dužan
82. EI-Afuvvu - Koji oprašta
83. Er-Reufu - Samilosni
84. Maliku-I-mulki - Gospodar svih svjetova
85. Zul-Dželali ve-I-Ikrami -Najveličanstveniji i Najčasniji
86. EI-Muksitu - Sveopći djelitelj pravde
87. EI-Džami'u - Koji sve okuplja
88.
EI-Ganijju - Koji je bogat
89. EI-Mugni - Koji daje bogatstvo
90. EI-Mani'u - Koji oduzima bogatstvo
91. Ed-Darru - Koji stvara štetu, Onaj koji se usprotivljuje
92. En-Nafi'u - Koji stvara korist
93. En-Nuru - Sveopće svjetlo
94. EI-Hadi - Koji upućuje
95. EI-Bedi'u - Stvoritelj (Prapočetak svega.
96. El-Baki - Vječiti
97. EI-Varisu - Konačni nasljednik svega
98. Er-Rešidu - Upućivač na dobro
99. Es-Saburu - Strpljivi, Koji ne hiti sa obračunom
Najveće Božije ime El-Ismu-l-A`zam, sadražano je, kao i ostala Allahova imena u Kur`anu. U hadisima Allahovog Poslanika kaže se da će Allah primiti dovu onog ko mu se obrati tim imenom, ali nam nije rekao koje je to ime kako bi nas podstakao da što više učimo Kur`an.

                                                               

19.09.2008.

~*~ 60 nacina brisanja grijeha ~*~

                                                                     

                                                                       

1. Pokajanje - tevba. Allahov poslanik je rekao: "Ko se pokaje prije nego što Sunce izađe sa zapada, On će mu primiti tevbu." (Muslim, br. 2703). Muhammed, a.s, takode kaže: "Doista uzvišeni Allah prima tevbu čovjeka sve dok duša ne dođe u grkljan."

2. Izlazak radi traganja za naukom. Allahov poslanik, s.a.v.s, kaže: "Ko bude slijedio put koji vodi ka nauci, Allah će mu olakšati put do Dženneta." (Muslim, br. 2699)

3. Spominjanje Allaha. Muhammed, a.s, kaže: "Hoćete li da vas obavijestim o najboljim djelima vašim, najcjenjenijim kod vašeg Vladara, najvećim po deredžama, boljim za vas od dijeljenja srebra i zlata, vrednijim nego da sretnete vašeg neprijatelja, udarate po njihovim vratovima a oni udaraju po vašim?" Ashabi su odgovorili: "Dakako, Allahov poslaniče!" On odgovara: "Spominjanje uzvišenog Allaha." (Tirmizi, br. 3347)

4. Činjenje dobra i upućivanje na dobro. Muhammed, a.s, kaže: "Svako dobro djelo je sadaka, a ko upućuje na dobro kao da ga i čini." (Buhari, 10/374 i Muslim br. 1005)

5. Vrijednost poziva vjeri u Allaha. Allahov poslanik je kazao: "Ko bude pozivao na pravi put ima nagradu svih onih koji ga slijede, s tim što se
njihova nagrada ništa ne umanjuje." (Muslim, br. 2674)

6. Naređivanje dobra a zabranjivanje zla. Muhammed, a.s, kaže: "Ko od vas vidi ružno djelo, neka ga ukloni rukom, a ako ne može, onda jezikom, a ako i to ne mogne neka ga srcem osudi a to je znak najslabijeg imana." (Muslim, br. 49)

7. Kiraet - učenje Kur'ana. Muhammed, a.s, kaže: "Učite Kur'an. Kur'an će se na Sudnjem danu pojaviti u ulozi šefaatdžije onome ko ga bude učio." (Muslim, br. 804)

8. Poučavanje Kur'anu i njegovo učenje. Muhammed, a.s, kaže: "Najbolji među vama je onaj koji uči Kur'an i druge poučava tome." (Buhari, 9/66)

9. Nazivanje selama. Allahov poslanik je rekao: "Nećete ući u Džennet dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. Hoćete li da vas uputim na nešto što ako budete radili voljet ćete se? Širite među sobom selam." (Muslim, br.54)

10. Ljubav u ime Allaha. Muhammed, a.s, je rekao: "Doista će Allah na Sudnjem danu kazati: "Gdje su oni koji su se voljeli u Moje ime, danas ću ih staviti u Svoj hlad, a drugog hlada, osim mog hlada, nema." (Muslim, br.
2566)

11. Posjećivanje bolesnika. Muhammed, a.s, je rekao: "Svaki musliman koji posjeti svog bolesnog brata jutrom, na njega će donositi salavat 70 000 meleka sve dok se ne smrkne, a ako ga posjeti naveče, na njega donosi salavat 70 000 meleka dok ne osvane, a imat će harif (bašču) u Džennetu." (Tirmizi, br. 969)

12. Pomaganje ljudima u vraćanju duga. Allahov Resul je kazao: "Ko pomogne onom koji je bankrotirao, Allah će pomoći (olakšati) njemu na dunjaluku i na ahiretu." (Muslim, br.2699)

13. Sakrivanje mahana drugih ljudi. Muhammed, a.s, kaže: "Ko sakrije mahanu Allahovog roba na dunjaluku, Allah će sakriti njegovu na ahiretu." (Muslim, br. 2590)

14. Održavanje rodbinskih veza. Allahov Resul je rekao: "Krvno srodstvo je okačeno o Allahov Arš i govori: 'Ko me održava, Allah njega podržao, a ko me kida, Allah njega prekinuo." (Buhari 10/350 i Muslim, br.2555)

15. Lijep moral. Upitan je Allahov poslanik o onome što će najviše ljudi odvesti u Džennet, pa je odgovorio: "Bogobojaznost i lijep moral." (Tirmizi, br. 2003)

16. Istinoljubivost. Muhammed, a.s, je rekao: "Držite se iskrenosti, jer doista iskrenost vodi u dobročinstvo, a dobročinstvo vodi u Džennet." (Buhari 10/423 i Muslim, br.2607)

17. Savladavanje srdžbe. Allahov Resul je kazao: "Ko bude savladao svoju srdžbu, a bude u stanju da je sprovede, Allah će ga prozvati na čelu svih stvorenja kako bi sebi izabrao džennetske hurije, koje bude htio, na Sudnjem danu." (Tirmizi, br. 2022)

18. Keffaret sijela. Muhammed, a.s, je rekao: "Ko bude sjedio u sijelu i puno pricčao, pa zatim, prije nego što ustane izgovori: "Subhanekellahume ve bi hamdike ešhedu en la illahe illa ente estagfiruke ve etubu ilejke! Bit će mu oprošteni grijesi koje je učinio na tom sijelu." (Tirmizi, 3/153)

19. Strpljivost. Muhammed, a.s, je rekao: "Neće muslimana zadesiti nevolja, tegoba, briga, tuga, neugodnost, pa čak ni trn da ga ubode a da mu Allah zbog toga neće izbrisati neke grijehe." (Buhari, 91/10)

20. Dobročinstvo roditeljima. Allahov poslanik je rekao: "Propao neka je, propao neka je!" Ashabi su upitali: "Ko Allahov poslaniče?" Allahov poslanik odgovara: "Onaj kod koga jedan ili dva roditelja budu dočekali starost, i ne uđe (zbog svoje pokornosti njima) u Džennet." (Muslim, br. 2551)

21. Angažman na pomoći hudovicama i siromasima. Allahov poslanik kaže: "Onaj koji žuri da pomogne hudovicama i siromasima, je kao mudžahid na Allahovom putu". Mislim da je još rekao: "Kao onaj koji klanja ne posustajući, kao postac koji stalno posti." (Buhari, 10/366)

22. Briga o jetimu. Muhammed, a.s, kaže: "Ja i onaj koji se brine o jetimu ćemo biti u Džennetu zajedno" - pa je podigao i pokazao kažiprst i srednji prst." (Buhari, 10/ 365)

23. Abdest. Allahov poslanik je rekao: "Ko bude uzeo abdest i to učinio na najljepši način, izlaziće (spadaće) grijesi iz njegovog tijela, tako da će izići ispod njegovih nokata." (Muslim, br. 245)

24. Učenje šehadeta poslije abdesta. Muhammed, a.s, je rekao: "Ko bude uzeo abdest i to učinio na najljepši način, zatim kaže: "Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, koji nema sudruga. Svjedočim da je Muhammed Allahov rob i poslanik", zatim prouči: "Gospodaru, učini me od onih koji se kaju i od onih koji se čiste" - otvoriće mu se vrata Dženneta da uđe na koja bude želio." (Muslim, br. 234)

25. Ponavljanje za muezzinom dok uči ezan. Muhammed, a.s, kaže: "Ko kaže po završetku ezana: "Milostivi Allahu, Gospodaru ovog savršenog poziva i nastupajućeg namaza, dozvoli Muhammedu posredovanje za nas kod Tebe, podijeli dostojanstvo i visoku čast i nakon proživljenja postavi ga na časno mjesto (el vesile) koje si mu obećao." - zaslužio je moj šefaat.

26. Gradnja mesdžida. Allahov resul kaže: "Ko bude sagradio mesdžid želeći Allahovo zadovoljstvo, biće mu sagrađene slična kuća u Džennetu." (Buhari, br. 450)

27. Upotreba misvaka. Muhammed, a.s, kaže: "Da znam da neću teretiti svoj ummet naredio bih im upotrebu misvaka prije svakog namaza." (Buhari, 2/331 i Muslim, br. 252)

28. Odlazak u mesdžid. Allahov resul kaže: "Ko porani i ode u mesdžid, Allah će mu pripremiti posebne stepene u Džennetu kad god porani i ode." (Buhari 2/124, Muslim, br.669)

29. Pet dnevnih namaza. "Koji god musliman klanja obavezne namaze lijepo uzimajući abdest i izvršavajući skrušenost i ruku'e, bit će mu iskup za prethodne grijehe, izuzimajući veliki grijeh i to za čitav život." (Muslim, br.228)

30. Klanjanje sabah i ikindije namaza. "Ko bude klanjao sabah i ikindiju, ući ce u Džennet." (Buhari, 2/43)

31. Klanjanje džume namaza. Muhammed, a.s, kaže: "Ko uzme abdest na najljepši moguci nacin, zatim ode na džuma-namaz, sluša i pažljivo prati hutbu, oproste mu se grijesi koje je pocinio izmedu dvije džume i grijesi
još tri dana." (Muslim, br. 857)

32. Trenutak kada se petkom primaju dove. Muhammed, a.s, kaže: "Ima jedno vrijeme petkom u kom rob musliman, ako potrefi cineci dovu Allahu dok je u namazu, a da mu to On nece dati." (Buhari, 2/344 i Muslim, br.852)

33. Klanjanje pritvrdenih sunneta pet farz namaza. Muhammed, a.s, kaže: "Nema ni jednog roba muslimana koji klanja svaki dan 12 dobrovoljnih rekata mimo farza, a da mu Allah nece sagraditi kucu u Džennetu." (Muslim, br. 728)

34. Klanjanje dva rekata nakon pocinjenog grijeha. Muhammed, a.s, je rekao: "Nema roba koji ucini grijeh, lijepo se ocisti, zatim ustane i klanja dva rekata, zatim zamoli Allaha za oprost a da mu nece biti oprošteno." (Ebu Davud, br. 1521)

35. Nocni namaz. Muhammed, a.s, je rekao: "Najbolji namaz poslije farz namaza je nocni namaz." (Muslim, br. 1163)

36. Jutarnji namaz - duha-namaz. Muhammed, a.s, je rekao: "Vi ste dužni da svaki dan za svaki svoj zglob date sadaku. Svako slavljenje (tesbih) je sadaka, svaka zahvala (tahmid) je sadaka, svako vlicanje (izgovaran tekbira) je sadaka, naredivanje dobra a zabranjivanje zla je sadaka. Sve to
nadomiještaju dva rekata duha namaza." (Muslim, br. 720)

37. Salavat na Allahovog poslanika. Muhammed, a.s, kaže: "Ko donese na mene salavat, Allah na njega donese deset." (Muslim, br. 384)

38. Post. Allahov Resul kaže: "Nema roba koji posti jedan dan na Allahovom putu, a da Allah za taj dan njegovo lice ne udalji 70 harifa od vatre." (Buhari, 6/35 i Muslim, br. 1153)

39. Post tri dana svakog mjeseca. Muhammed, a.s, kaže: "Post tri dana svakog mjeseca vrijedi kao da stalni post." (Buhari, 4/192 i Muslim, br.1159)

40. Post mjeseca ramazana. Allahov poslanik kaže: "Ko bude postio vjerujuci i nadajuci se Allahovoj nagradi u mjesecu ramazanu, bice mu oprošteni njegovi grijesi." (Buhari, 4/331 i Muslim, br. 760)

41. Post šest dana ševala. Muhammed, a.s, kaže: "Ko bude postio mjesec ramazan, a potom šest dana ševala, kao da je postio cijelu godinu." (Muslim, br. 1164)

42. Post na Dan Arefata. Muhammed, a.s, kaže: "Post na Dan Arefata briše male grijehe koji su pocinjeni prošle i koji ce biti pocinjeni naredne godine." (Muslim, br. 1162)

43. Post Jevmu ašura. Muhammed, a.s, kaže: "Post na Dan ašure, racunam da je kod Allaha vrijedan da briše grijehe koji su pocinjeni u toj godini." Muslim 1162)

44. Priredivanje iftara postacu. Muhammed, a.s, kaže: "Ko iftari postaca ima nagradu kao postac, s tim što se njemu ne umanji ništa od nagrade." (Tirmizi, br. 807)

45. Kijam u Lejletul kadru. Muhammed, a.s, kaže: "Ko bude klanjao nocni namaz u Noci kadr, vjerujuci i nadajuci se Allahovoj nagradi, bice mu
oprošteni grijesi koje je pocinio." (Buhari, 4/221 i Muslim, br.1165)

46. Davanje sadake. Muhammed, a.s, kaže: "Sadaka gasi grijehe kao što voda gasi vatru." (Tirmizi, br. 2616)

47. Obavljanje hadždža i umre. Resulullah kaže: "Umra do umre briše grijehe koji se u meduvremenu pocine, a za ispravan hadždž nema druge nagrade osim Dženneta." (Muslim, br. 1349)

48. Rad u prvih deset dana zul-hidžeta. Muhammed, a.s, je rekao: "Nema dana u kojima je Allahu draže covjekovo dobro djelo od onog u prvih deset dana zul-hidžeta." Ashabi su upitali: "Je li ni džihad na Allahovom putu?" Reulullah je odgovorio: "Ni džihad na Allahovom putu, osim covjek koji je izišao sa svojim životom i imetkom, zatim ništa od toga ne vrati kuci." (Buhari, 2/381)

49. Borba na Allahovom putu. Muhammed, a.s, kaže: "Probdjeti jedan dan na Allahovom putu bolje je od dunjaluka i onog što je na njemu, a imati prostora u Džennetu koliko jedan bic, bolje je od Dunjaluka i svega na
njemu." (Buhari, 6/11)

50. Dijeljenje na Allahovom putu. Resulullah kaže: "Ko opremi gaziju (borca) on se vec bori na Allahovom putu, ko se bude brinuo o njegovoj porodici, on se vec bori." (Buhari, 6/37 i Muslim, br. 1895)

51. Namaz umrlom muslimanu i slijedenje džennaze. Muhammed, a.s, je rekao: "Ko bude prisutan na dženazi dok se ne klanja, ima jedan kirat, a ko bude prisutan dok se umrli ne zagrne (ukopa) ima dva kirata." Upitan je: "A šta su to dva kirata?" Resulullah je odgovorio: "Poput dva ogromna brda." (Buhari, 3/158 i Muslim, br. 945)

52. Cuvanje jezika i stidnog dijela tijela. Muhammd, a.s, kaže: "Ko mi bude garantovao (da nece griješiti) sa onim što je medu njegovim vilicama i nogama ja mu garantujem Džennet." (Buhari, 11/264 i Muslim, br.265)

53. Vrijednost la ilahe illellah i vrijednost subhanellahi ve bihamdihi.
Muhammed, a.s, kaže: "Ko izgovori sto puta u toku dana: "Nema drugog boga osim Allaha, Jedini, koji nema sudruga. Njemu pripada sva vlast i hvala i On je svemocan", to mu je vrijedno kao da je oslobodio 10 robova, piše mu se stotinu dobrih djela a briše mu se stotinu grijeha, to mu je zaštita od šejtana toga dana sve dok ne omrkne. Niko nece uraditi ništa vrednije osim
covjeka koji ucini isto više od njega." Takode je Allahov Resul kazao: "Ko kaže u jednom danu subhanallahi ve bihamdihi stotinu puta, bice mu oprošteni mali grijesi da ih ima kao na moru pjene." (Buhari, 11/168 i Muslim, br. 2691)

54. Sklanjanje sa puta onog što uznemirava prolaznike. Resulullah je rekao: "Vidio sam covjeka kako uživa u Džennetu zbog grane koju je sklonio sa puta, a uznemiravala je ljude." (Muslim)

55. Odgoj i izdržavanje ženske djece."Ko imadne tri kceri kojima obezbjeduje stan i hranu i prema kojima je samilostan i brine se o njima, zaslužit ce sigurno Džennet." (Ahmed sa dobrim senedom.)

56. Dobrocinstvo prema životinjama: Covjek je vidio psa kako liže lozu od žedi pa je skinuo obucu i napojio ga, pa mu se Allah na tome zahvalio i uveo ga u Džennet." (Buhari)

57. Ostavljanje prepirke. Muhammed, a.s, kaže: "Ja cu biti voda kuce u podnožju Dženneta za onog ko ostavi prepirku, cak ako bude i u pravu." (Ebu Davud)

58. Posjecivanje brace u ime Allaha. Allahov poslanik je rekao: "Hocete li da vas izvijestim o stanovnicima Dženneta?" Odgovorili su: "Dakako, Allahov poslanice." On je kazao: "Allahov poslanik ce biti u Džennetu, a i istinoljubiv i covjek koji posjeti svog brata u jednom mjestu samo radi Allaha." (Taberani, hasen)

59. Pokornost supruge svom mužu. Rekao je Muhammed, a.s.: "Kad žena bude klanjala svojih pet farz namaza, postila ramazan, cuvala svoje stidne dijelove tijela, bude pokorna svome mužu, uci ce na koja vrata Dženneta želi." (Ibnu Hiban, sahih)

60. Netraženje od ljudi. Muhammed, a.s, kaže: "Ko mi garantuje da nece ništa tražiti od ljudi ja mu garantujem Džennet." (Ehlus-sunen sahih)19.09.2008.

~*~ 73 Hadisa Allahovog Poslanika Muhammeda a.s. ~*~

                                                                                 

"Najvise ljudi koji ce uci u dzennet bit ce zbog bogobojaznosti (takvaluka) i lijepog ahlaka." (Buharija i drugi muhaddisi)

"Poslan sam da bih upotpunio moral." (Buharija i drugi muhaddisi)

"Ebu Hurejre, potrudi se da imas lijep ahlak." Ebu Hurejre upita: "A sta je to Allahov Poslanice?" o­n rece: "Da odrzavas vezu s o­nim ko je prekinuo s tobom, oprostis o­nom ko ti je nepravdu nanio i das o­nome ko tebi uskracuje." (Bejheki)

"Meni najblizi od vas bit ce o­ni koji imaju najljepsi ahlak, koji su skruseni i koji mire i zblizavaju." (Tirmizi)

"Mu'min je prijatan i o­n pomiruje, a nema dobra u o­nom ko ne miri i zblizuje i u cijem drustvu nije prijatno." (Ahmed)

"Covjek je vjere svog prijatelja, pa neka covjek gleda s kim ce se druziti." (Ahmed, Ebu Dawud, Tirmizi)

"Uistinu, Allah ima svoje posude na zemlji, a to us srca. Najdraze su mu o­ne posude koje su najcisce, najcvrsce i najtanje. Ciste su od grijeha, cvrste su u vjeri i tanke (njezne) su prema braci." (Taberani)

"Strogo se cuvajte sumnjicenja, jer je sumnjicenje najlazniji govor." (Buharija i Muslim)

"Ne uhodite jedni druge, ne spijunirajte, ne prekidajte odnose i ne zavadajte se, nego, Allahovi robovi, budite braca." (Buharija i Muslim)

"Ko sakrije sramotu svoga brata na dunjaluku, Allah ce sakriti njegovu i na dunjaluku i na ahiretu." (Buharija i Muslim)

"Ko napusti raspravu kad nije u pravu, bude mu napravljena kuca u dzennetskoj mahali, a ko ostavi raspravu kad je u pravu, bude mu izgradena kuca u najodabranijem dijelu dzenneta." (Ibn Madze i Tirmizi)

"Musliman je muslimanu brat: ne nanosi mu nepravdu, ne uskracuje mu njegova prava i ne ponizava ga. Covjeku je dovoljno zla to sto nipodastava brata muslimana." (Muslim)

"Ostavite raspravu zbog malo dobra u njoj. Ostavite raspravu zbog male koristi od nje jer o­na prouzrokuje neprijateljstvo medu bracom." (Taberani)

"Kada neko od vas zavoli svoga brata neka mu to i kaze." (Ebu Dawud i Tirmizi)

"Razmjenjujte poklone - voljecete se." (Bejheki)

"Najgori ljudi su o­ni koji tude rijeci prenose i o­ni koji zavadaju o­ne koji se vole." (Ahmed)

"Kome se njegov brat izvini, a o­n ne prihvati izvinjenje, takav ima grijeh koliko je grijeh o­nog koji druge izrabljuje." (Ibn Madze)

"Vjernik se brzo i rasrdi, ali brzo i oprosti." (Tirmizi)

"Kada covjek uci dovu za svog odsutnog brata, melek govori: 'Neka je i tebi isto sto i njemu trazis'." (Ahmed i Muslim)

"Dova brata za drugog brata koji je odsutan se ne odbija." (Muslim)

"Primjer vjernika u njihovoj medusobnoj ljubavi i samilosti je kao primjer tijela, ako oboli jedan organ, ostatak tijela obuzme groznica i nesanica." (Buharija i Muslim)

"Vjernik vjerniku je kao zidovi zgrade, jedan drugog podupiru." (Buharija i Muslim)

"Istinski musliman je o­naj od cijeg jezika i ruku su sigurni ostali muslimani." (Buharija i Muslim)

"Ako nisi kadar ciniti dobra djela, o­nda makar ne nanosi ljudima zlo jer se i to ubraja u sadaku kojom ces se iskupiti." (Muslim)

"Muslimanu nije dozvoljeno da zaplasi drugog muslimana." (Ahmed)

"Uzviseni Allah mi je objavio da budete ponizni i da se niko ni nad kim ne uznosi." (Muslim)

"Nece uci u dzennet klevetnik (onaj koji ogovara)." (Buharija)

"Muslimanu nije dozvoljeno da prekine odnose sa svojim bratom preko tri dana, i kada se sretnu da okrenu lice jedan od drugog, a bolji je o­naj, od njih dvojice, koji prvi nazove selam." (Buharija i Muslim)

"KO muslimanu oprosti njegovu pogresku, Allah ce mu na Kijametskom danu oprostiti njegovu." (Ebu Dawud)

"Nece imetak uzmanjkati zbog udijeljene sadake, a Allah ce zbog prastanja covjeku povecati ugled i nema nikog da se ponizi Allahu i radi Allaha, a da ga Allah ne uzdigne zbog toga." (Muslim)

"Nije od nas ko ne postuje nase starije i ko nije milostiv nasim mladim." (Tirmizi)

"Boj se vatre (dzehennema) pa podaj drugom makar i pola hurmem, a ako ni to nemozes naci, a o­no lijepom rijecju." (Buharija i Ahmed)

"Tri su znaka licemjera (munafika): kada govori - laze, kada obeca - ne ispuni, i kada mu se nesto povjeri - povjerenje iznevjeri." (Buharija i Muslim)

"Covjek nece upotpuniti sovj iman sve dok ne bude kadar udjeljivati makar i iz male imovine, biti pravedan prema sebi i siriti selam." (Buharija)

"Svaka laz se osim o­ne kad covjek slaze u ratu, jer rat je citav varka, ili slaze da bi izmirio dvojicu zavadenih ili slaze svojoj supruzi kako bi je udobrovoljio i zadovoljio." (Ebu Dawud)

"Doista ces, ako budes istrazivao ljudske mahane, iskvariti ljude ili ih navesti na to da se iskvare." (Ebu Dawud)

"O skupe, ima o­nih koji su priznali vjerovanje jezikom, ali iman im jos nije usao u srce! Ne ogovarajte muslimane i ne istrazujte njihove negativnosti, jer o­naj ko bude istrazivao mahane brata muslimana, Allah ce istrazivati njegove, a kome Allah bude istrazivao mahane razotkrit ce ga i osramotiti makar i u njegovoj kuci." (Tirmizi i Ebu Dawud)

"Ko pocne s pricom prije nego nazove selam, nemojte mu odgovoriti dok selam ne nazove." (Taberani)

"Kada se sretnu dva muslimana i rukuju, sa njih spadaju manji grijesi." (Ebu Dawud i Tirmizi)

"Ko zeli da mu ljudi ustaju na noge neka sebi pripremi mjesto u dzehennemu." (Tirmizi)

"Ko stane u zastitu casti brata muslimana, to cemu biti zastita od dzehennema." (Tirmizi)

"Nema covjeka muslimana koji ce stati u odbranu casti svoga brata, a da Allah nece uzeti Sebi u obavezu da ga zastiti od dzehennemske vatre na Kijametskom danu." (Ahmed)

"Ko prigrli siroce od roditelja muslimana do njegovog punoljetstva, takvom je sigurno obezbijeden dzennet." (Ahmed)

"Najbolja muslimanska kuca je o­na u kojoj se cini dobrocinstvo pream sirocetu, a najgora muslimanska kuca je o­na u kojoj se prema sirocetu ruzno ophodi." (Ibn Madze)

"Niko od vas nece dostici potpuno vjerovanje sve dok ne bude zelio i volio svome bratu o­no sto zeli i voli samome sebi." (Buharija i Muslim)

"Svaki od vas je ogledalo svome bratu, pa ako na njemu primjeti nesto negativno, neka to otkloni od njega." (Tirmizi)

"Ko se ne interesuje za stanje muslimana taj nije od njih." (Taberani)

"Ko posjeti bolesnika, sjedi u dzenetskom perivoju, tako kad ustane odredi mu se 70 hiljada meleka koji salavat na njega cine sve do noci." (Muslim)

"Kome Allah hoce dobro, iskusa ga." (Buharija)

"Umrlog prate troje: dvoje se vrati, a jedno ostane sa njim. Prate ga njegova porodica, imetak i djela, pa se porodica i imetak vrate, a ostanu njegova djela." (Buharija i Muslim)

"Covjek nece biti pravi vjernik sve dok komsija ne bude siguran od njegovih pakosti i podlosti." (Buharija)

"Ko hoce da ima lijep spomen iza sebe i da mu se poveca opkrba, neka cuva rodbinske veze." (Buharija i Muslim)

"Miris dzenneta se moze osjetiti na daljini od petsto godina hoda, a nece ga osjetiti o­naj ko je neposlusan roditeljima niti o­naj ko prekida rodbinske veze." (Taberani)

"U dzennet nece uci varalica, o­naj ko se oholi, izdajica i o­naj ko je ruzno postupao sa svojim slugama." (Tirmizi)

"Svi ste vi pastiri i svi cete odgovarati za svoje stado." (Buharija i Muslim)

"Ljudi su Allahovi sticenici; najblizi Allahu su o­ni koji su najkorisniji Njegovim sticenicima." (Muslim)

"Voda naroda je njegov sluga." (Taberani)

"Ova vjera je jaka, i postupaj s njom pazljivo i lijepo." (Ahmed)
"Ljudi su kao kamile - od stotine njih ne mozes naci jednu dobru za jahanje." (Buharija i Muslim)

"Allahova je pomoc dzematu. Ko god sam ode iz dzemata, sam ce se naci u dzehennemu." (Tirmizi)

"Vjera je iskren savjet." (Muslim)

"Onaj ko nije zahvalan ljudima nije zahvalan ni Allahu." (Ebu Dawud i Tirmizi)

"Namaz u dzematu vrijedniji je dvadeset i sedam puta od namaza pojedinca." (Buharija i Muslim)

"Bdijenje nekog od vas na Allahovom putu bolje je nego da u svojoj kuci klanja 70 godina." (Tirmizi)

"Najgore sto se moze naci kod covjeka jeste skrtost zbog pohlepe i strah bez razloga." (Buharija i Ebu Dawud)

"Najgori od ljudi jeste o­naj od koga se nesto zatrazi u ime Allaha, pa ovog taj odbije." (Buharija i Muslim)

"Najveci je kradljivac o­naj ko krade od svog namaza, ko ne upotpunjava ni njegoa ruku'a, niti sedzde. A najskrtiji je o­naj ko skrtari sa selamom." (Taberani)

"Zenite se i mnozite, jer cu se ja ponositi vasom brojnoscu pred drugim narodima." (Ebu Dawud i Nesai)

"Jak je vjernik bolji i Allahu drazi od slabog vjernika." (Muslim)

"Allah, uistinu, ne gleda u vasa tijela niti u vas izgled, nego gleda u vasa srca." (Muslim)

"Zaista Allah voli da o­naj ko nesto radi to uradi na najbolji nacin." (Bejheki)

"Dobrocinstvo je da obozavas Allaha kao da Ga vidis, jer iako ti Njega ne vidis, o­n tebe, zaista, vidi." (Buharija i Muslim)

"Mnogo li je postaca koji od svog posta nece imati nista osim gladi; i mnogo li je klanjaca koji od svog namaza nece imati nista osim bdijenja." (Nesai i Ibn Madze).

                                                      

 

19.09.2008.

~*~ 40 Hadisa O Ramazanu ~*~

                                                                           

1. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: Ko posti ramazan vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni grijesi koje je prethodno počinio!


(misli se na male grijehe)


2. Ebu Hurejre, r.a., takođe, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: Kada nastupi ramazan, otvore se džennetska, zatvore džehennemska vrata a šejtani se povežu!


Tumačeći ovaj hadis Kadi Ijad napominje da se ovdje radi o jednoj vrsti savjesnijeg odnosa vjernika spram svojih djela, pa u tom mjesecu rade više dobra, što automatski doprinosi smanjenju zla, a uz smanjenje raznih zahtjeva pohota i strasti, onemogućavaju se pristupi šejtanu i na, taj način, oni izgledaju povezani!

3. Ebu Se'id el-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:
Allah će sedamdeset godina udaljiti vatru od osobe koja posti jedan dan na Allahovom putu!


4. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Allah Uzvišeni je rekao: Svako čovjekovo djelo primada njemu, izuzev posta! On pripada Meni i Ja posebno za njega nagrađujem!


5. Ebu Hurejre, r.a., takođe, od Poslanika, s.a.v.s., prenosi: Post je štit, pa kada neko od vas posti neka ne govori bestidne riječi i neka se ne dere, a ako ga neko opsuje ili napadne, neka kaže: Ja postim!


6. On, takođe, kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, zadah is usta postača kod Allaha je bolji od mirisa miska!


7. On prenosi od Poslanika, s.a.v.s., i sljedeći hadis: Postač ima dvije radosti: prilikom iftara i prilikom susreta sa svojim Gospodarom!


8. On, takođe, prenosi i ovaj hadis: Svaki čovjekov posao se višestruko nagrađuje. Dobro djelo se nagrađuje od deset do sedam stotina puta osim posta, jer je Allah Uzvišeni rekao: On je Moj i Ja za njega nagrađujem. On ostavlja svoje strasti i hranu radi Mene!


9. Sehl b. Sa'd, r.a., prenosi da je Poslanik islama, s.a.v.s., rekao: U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih, izuzev postača, niko drugi neće ući?! Oni će ustati i niko drugi na njih, osim njih, neće ući! Kada oni na njih uđu, vrata će se zatvoriti i na njih niko više neće ući!


10. Talha b. Ubejdullah, r.a., prenosi da je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., došao jedan beduin i, između ostalog, ga upitao: Obavijesti me o onome što mi je Allah učinio obaveznim od posta?! On je odgovorio: Mjesec Ramazan, osim ako ti još nesto hoćeš dobrovoljno!


11. Huzejfe b. el-Jeman, r.a., prenosi da je čuo Vjerovjesnika, s.a.v.s., kako kaže: Smutnja za čovjeka može biti u njegovoj porodici, imovini i u susjedu, a otklanja je obavljanje namaza, post i dijeljenje zekjata!


12. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: Zapostite kada vidite mlađak i prestanite postiti kada ga vidite! Ako on bude zastrt oblakom, onda upotpunite ša'ban tridesetim danom!


13. Abdullah b. Omer, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s.: Ne postite dan ili dva prije ramazana, izuzev ko već posti neki post neka ga onda i dovrši!


Ovdje se misli, kako tvrde islamski učenjaci, da se ne posti dan-dva prije ramazana i tako dočekuje taj mjesec. Time se želi odvojiti nafila od farz-posta!

14. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao:
Nemojte postiti kada nastupi druga polovina ša'bana!


Neki učenjaci smatraju da je ovo Poslanikova, s.a.v.s., preporuka kako bi vjernik bio jači i spremnije dočekao ramazan!

15. Abdullah b. Amr b. el-As, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s.:
U postu je suzbijanje strasti moga ummeta!


16. Abdullah b. Mes'ud, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Ko ima mogucnost za brak, neka se ženi, jer to bolje djeluje na obaranje pogleda i najsigurnije zaštićuje polni organ, a onaj koji to nije u mogućnosti, neka posti, jer je post jedna vrsta zaštite!


17. Sevban, r.a., prenosi od Poslanika islama, s.a.v.s., da je rekao: Post mjeseca ramazana odgovara postu deset mjeseci, a post šest dana ševvala, nakon njega, odgovara postu dva mjeseca, pa to predstavlja post čitave godine!


18. Ebu Ejjub, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., sličan hadis: Ko isposti ramazan zatim to poprati sa sest dana ševvala, kao da je čitavo vrijeme postio!


19. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: Ko se ne prođe lažnog govora i postupka po njemu, Allahu nije potrebno da on ostavlja svoje jelo i piće!


20. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Pet dnevnih namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana, iskupljuju grijehe, ako se između njih ne načine veliki grijesi!


21. Abdullah b. Abbas, r.a., je rekao: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je bio najdarežljiviji među ljudima, a najdarežljiviji je bio u ramazanu, kada se Džibril sastajao s njim. Džibril se sastajao s njim svaku noć tokom ramazana kada je zajedno s njim učio Kur'an. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi se s njim sastao, bio je darežljiviji od vjetra koji donosi plodonosnu kišu!


22. Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: Ustajte na sehur, jer je u njemu, doista, berićet!


23. Od Amra b. el-Asa, r.a., se prenosi da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: Razlika između našeg posta i posta židova i kršćana je u ustajanju na sehur!


24. Od Sehl b. Sa'da , r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Ljudi će biti u dobru sve dok budu žurili sa iftarom!


25. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Allah Uzvišeni je rekao: Moji najdraži robovi su oni koji najviše žure sa iftarom!


26. Od Selmana b. Amira ed-Dabbija, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Kada se neko od vas iftari, neka se iftari hurmama, a ako ih nema, neka se, onda, iftari vodom, jer je ona čista!


27. Enes b. Malik, r.a., kaže: Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi se iftario sirovim hurmama prije nego bi klanjao. Ako ne bi našao sirove hurme, iftario bi se suhim. Ako ne bi nasao ni suhe hurme, iftario bi se gutljajem vode!


28. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Kada od vas neko zaboravi pa nešto pojede, ili se napije, neka dovrši svoj post, jer ga je to Allah nahranio i napojio!


29. Aiša, r.a., kaže: Allahovog Poslanika, s.a.v.s., je zaticala zora, a on je od odnosa sa svojim ženama bio džunub pa bi se tada okupao i postio!30. Zejd b. Halid el-Džuheni, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: Ko pripremi iftar postaču, imaće nagradu kao i on, a da se postaču njegovi sevapi uopće ne umanju!


31. Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., došao kod Sa'da b. Ubade, r.a., koji mu je iznio hljeba i maslinovog ulja, koje je Vjerovjesnik, s.a.v.s., jeo i, nakon toga, proučio dovu: Neka se kod vas ifare postači, neka vašu hranu jedu pobožni i neka za vas istigfar čine meleki!


32. Od Aiše, r.a., se prenosi da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: Ko je umro, a ostao je dužan post, napostiće za njega njegova najbliža rodbina!


33. Abdullah b. Abbas, r.a., je rekao: Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., je došao jedan čovjek i rekao: Allahov Poslaniče, majka mi je umrla a ostala je dužna mjesec dana posta. Hoću li ja to za nju nadoknaditi?! Da - rekao je on - jer dug prema Allahu je najpreči da se obavi!34. Od njega se, takođe, prenosi da je jedna žena došla Vjerovjesniku, s.a.v.s., i spomenula mu da je njena sestra ostala dužna postiti mjesec dana, budući da je, ploveći morem, umrla i nije to izvršila. Poslanik, s.a.v.s., joj je rekao: Posti za svoju sestru!


35. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Ko provede Lejletu-l-kadr u ibadetu, vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni prethodni grijesi!


36. Od, Aiše, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., preporučio: Tražite Lejletu-l-kadr u neparnim noćima posljednjih deset dana ramazana!


37. Aiša, r.a., kaže: Pitala sam Poslanika, s.a.v.s.: Allahov Poslaniče, šta misliš, kada bih znala u kojoj noći se nalazi Lejletu-l-kadr, šta bih u njoj učila? On je odgovorio: Uči: ALLAHUMME INNEKE 'AFUVVUN, TUHUBBU-L-'AFVE, FA'FU 'ANNI / Allahu, Ti si Onaj koji oprašta, Ti voliš praštanje, pa oprosti meni!


38. Od Aiše, r.a., se prenosi da je rekla: Kada bi nastupila zadnja trećina ramazana, Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi provodio noć u ibadetu, probudio bi svoju porodicu i trudio se da ibadet bude što bolji!


39. Abdullah b. Omer, r.a., je rekao: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je boravio u i'tikafu zadnjih deset dana ramazana!


40. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je neki beduin došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i upitao ga: Allahov Poslaniče, uputi me na djelo, s kojim ću, ako ga budem uradio, ući u Džennet! On mu odgovori: Da obožavaš Allaha, ne pripisujući mu druga, da obavljaš namaz, da daješ zekjat i da postiš ramazan! Beduin tada reče: Tako mi Onoga u čijoj je ruci moj život, ja na ovo ništa dodati neću! Kada se on okrenuo, Vjerovjesnik, s.a.v.s., je tada rekao: Kome pričinjava zadovoljstvo da gleda u jodnog od stanovnika Dženneta, onda neka pogleda u ovoga!

                                                                   

MirisLjiljana
<< 09/2008 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Web stranice

ISLAMSKE TEME40 Hadisa o Ramazanu

73 Hadisa Allahovog Poslanika Muhammeda a.s.

60 Nacina Brisanja Grijeha

Lijepa Allahova Imena

Zelis Li

Buket Ruza

Dzennet

Gospodaru moj

Poucne price

Blagodati i koristi sadake

Vjernice u Dzennetu

Najpravedniji covjek

Mdrosti

Dove

Savjet sestri

Savjeti za uspijeh u braku

Ilahije

Ne budi tuzan , Allah je s tobom

Vrijednost sure Ihlas

Lejletu-L- Kadr

Galerija Slika

Selam islamski pozdrav

15 Razloga da se ne gubi vrijeme

Edeb prema Poslaniku, s.a.v.s.

Allahova Velicina

Bajram Serif Mubarek Olsun

Dova pri ulasku u stan (kucu)

Uputa tragaocima pravog puta

25 dova iz Kur’an-i-kerima

Uzroci srece i obiljezja sretnih

Svijet Casnih Meleka

Spominjanje Allaha dž.š

35 Vrijednosti Kelimetul-Tevhida

Deset stvari za koje te Allah nece pitati

Islamski bonton ophodjenja prema roditeljima

Jetimi

Da li trebamo sakriti mahanu brata muslimana ?

Selam Alejkum

Poziv u Dzennet

Neke blagodati vjere Islama

Transkripcija Kur'anskih suri

Fadileti i koristi vjerovanja u Allahovo određenje

Jedan dan sa Allahovim Poslanikom s.a.v.s.

Poslanikove supruge i razlozi njegova višeženstva

Tajne liječenja hurmama

Odabrane Poslanikove dove

Namaz

31 savjet o dobrocinstvu prema roditeljima

Volim te u ime Allaha s.w.t.

Volim te u ime Allaha

Sura Al-Fatiha

Biserje naše povijesti

Sta trebamo uraditi prije odlaska na spavanje

Slijedimo naseg Miljenika Muhammeda s.a.w.s

Blagost i ostavljanje srdžbe

IMENA I NAZIVI KUR'ANA A.Š.

Kako Zaraditi Dzennet

Zelite li sebi ovakav zavrsetak

Razgovor Poslanika Muhammeda a.s. s njegovim ashabima r.a.

Jeli vas dom - islamski dom

Djela kojima Allah swt brise grijehe

ZAŠTO TE VRIJEĐAJU, O BOŽIJI POSLANIČE?

Gdje je sve propisano učiti Salevate

Sa malo zahmeta do - Allahovog - rahmeta

Gospodaru moj, uvedi Salima u okrilje Svoje milosti!!!

272 kratke zanimljivosti o islamu

Gospodaru moj, Ti usliši molbu moju!

LJUBAV PREMA ALLAHU dž.š.

ISTINSKA LJUBAV PREMA ALLAHU DŽ.Š.

STVARI KOJE POMAŽU U POSTIZANJU LJUBAVI PREMA ALLAHU DŽ.Š.

Ne tuguj jer Gospodar tvoj grijehe prasta i pokajanja prima

Kako zaradio tako i potrosio

Od rođenja pa do smrti

Kako iskoristiti deset dana zul-hidžeta

O kurbanu

Lijepe islamske navike

Bajram Serif Mubarek Olsun

Moral i ponasanje

Džennet - njegove vrijednosti i ljepote

KORISTI OD LIJEPOG AHLAKA

POMOZIMO ELMI BOŠKAILO U IME ALLAHA!!!

20 kratkih zanimljivosti o islamu

Med kao lijek

S.O.S PALESTINA-POMOZIMO NAROD PALESTINE

Ljubav učenja Kur`ana

Imena Dženneta

Imena sudnjeg dana

Savjeti za dobro druzenje

Faktori šejtanske nemoći

KAZIVANJA POKAJNIKA

DVIJE OSOBE

Zavidnost

Kralj i Melek smrti

Mali Tahir

Ispovijest zene koja nije mogla vidjeti Kabu

100 načina kako pomoći Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Domen pojedinca 26/100

Na domenu porodice i zajednice 38/100

U domenu obrazovanja i onih u njemu 49/100

Među vođama, daijama i studentima 65/100

Na području sredstava informisanja i naučnih kružoka: 77/100

Na području dobrotvornih i misionarskih organizacija 84/100

Na području interneta i među vlasnicima internet stranica (kao i administratorima i moderatorima foruma i sl.) 90/100

Na stepenu bogatih i islamskih vlasti 99/100

GRIJESI I KAJANJE

Kako biti uspješan muž

BLAGODATI KUR’ANA

Najbolje Dove

Ogranci imana

To je Allah swt

Dzennet

Susret sa Gospodarem

Moral i ponasanje

ALLAHOVA DZ.S MILOST

KUDSI HADISI - hadisi u kojima se nalazi Allahov govor

I vidio sam covjeka od mog ummeta...

GRIJEŠENJE I OPROST MEĐU BRAĆOM

Drugome traži trn u oku, a u svome ne vidi gredu!?

Vrijednost pojedinih sura

Allahova swt plemenitost

Na putu ka Allahu

SEJTANOVA ISPOVIJEST

Dijalog o ženi

Osam mes'ela za 33 godine

Zanimljivosti o islamu

Tvoja majka

Ocekuj najljepse od Allaha s.w.t

Znakovi lijepog zavrsetka

Razgovor sa suzom

Jetim >> siroče <<

Deset različitih fraza koje lahko vode u Džennet


MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
881895

Powered by Blogger.ba